Iosua  


Capitolul 12
 • Împăraţii biruiţi
 • 1 Iată împăraţii pe care i-au bătut copiii lui Israel şi a căror ţară au luat-o în stăpânire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la pârâul Arnon* până la** Muntele Hermonului, cu toată câmpia de la răsărit:
 • * Num 21:24; ** Deut 3:8; Deut 3:9;
 • 2 Pe Sihon*, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon. Stăpânirea lui se întindea de la Aroer, care este pe malul pârâului Arnon, şi, de la mijlocul pârâului, peste jumătate din Galaad, până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon;
 • * Num 21:24; Deut 2:33; Deut 2:36; Deut 3:6; Deut 3:16;
 • 3 de la* câmpie până la Marea Chineret, la răsărit, şi până la marea câmpiei, care este Marea Sărată, la răsărit, spre** Bet-Ieşimot, şi de la miazăzi, sub poalele muntelui Pisga.
 • * Deut 3:17; ** Ios 13:20; Deut 3:17; Deut 4:49;
 • 4 Pe Og*, împăratul Basanului, singura rămăşiţă** a refaimiţilor, care locuiau la Aştarot şi la Edrei.
 • * Num 21:35; Deut 3:4; Deut 3:10; ** Deut 3:11; Ios 13:12; Deut 1:4;
 • 5 Stăpânirea lui se întindea peste Muntele* Hermonului, peste Salca**, peste tot Basanul, până la hotarul gheşuriţilor şi maacatiţilor, şi peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului.
 • * Deut 3:8; ** Deut 3:10; Ios 13:11; Deut 3:14;
 • 6 Moise*, robul Domnului, şi copiii lui Israel i-au bătut şi Moise**, robul Domnului, le-a dat ţara lor în stăpânirea rubeniţilor, gadiţilor şi la jumătate din seminţia lui Manase.
 • * Num 21:24; Num 21:33; ** Num 32:29; Num 32:33; Deut 3:11; Deut 3:12; Ios 13:8;
 • Împăraţii biruiţi dincoace de Iordan
 • 7 Iată împăraţii pe care* i-au bătut Iosua şi copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, de la Baal-Gad în valea Libanului până la muntele cel pleşuv, care se înalţă spre Seir**. Iosua a dat ţara lor în stăpânire seminţiilor lui Israel, fiecăreia i-a dat partea ei,
 • * Ios 11:17; ** Gen 14:6; Gen 32:3; Deut 2:1; Deut 2:4; Ios 11:23;
 • 8 în munte*, în vale, în câmpie, pe costişe, în pustie şi în partea de miazăzi: ţara hetiţilor**, amoriţilor, canaaniţilor, fereziţilor, heviţilor şi iebusiţilor.
 • * Ios 10:40; Ios 11:16; ** Exod 3:8; Exod 23:23; Ios 9:1;
 • 9 Împăratul* Ierihonului, unu; împăratul** din Ai, lângă Betel, unu;
 • * Ios 6:2; ** Ios 8:29;
 • 10 împăratul* Ierusalimului, unu; împăratul Hebronului, unu;
 • * Ios 10:23;
 • 11 împăratul Iarmutului, unu; împăratul din Lachis, unu;
 • 12 împăratul Eglonului, unu; împăratul Ghezerului*, unu;
 • * Ios 10:33;
 • 13 împăratul Debirului*, unu; împăratul Ghederului, unu;
 • * Ios 10:38;
 • 14 împăratul din Horma, unu; împăratul Aradului, unu;
 • 15 împăratul Libnei*, unu; împăratul Adulamului, unu;
 • * Ios 10:29;
 • 16 împăratul din Macheda*, unu; împăratul Betelului**, unu;
 • * Ios 10:28; ** Ios 8:17; Jud 1:22;
 • 17 împăratul Tapuahului, unu; împăratul Heferului*, unu;
 • * 1 Imp 4:10;
 • 18 împăratul Afecului, unu; împăratul Laşaronului, unu;
 • 19 împăratul Madonului, unu; împăratul Haţorului*, unu;
 • * Ios 11:10;
 • 20 împăratul Şimron-Meronului*, unu; împăratul Acşafului, unu;
 • * Ios 11:1; Ios 19:15;
 • 21 împăratul Taanacului, unu; împăratul din Meghido, unu;
 • 22 împăratul din Chedeş*, unu; împăratul Iocneamului, la Carmel, unu;
 • * Ios 19:37;
 • 23 împăratul Dorului, pe înălţimile Dorului*, unu; împăratul Goiimului**, lângă Ghilgal, unu;
 • * Ios 11:2; ** Gen 14:1; Gen 14:2; Isa 9:1;
 • 24 împăratul din Tirţa, unu. Peste tot treizeci şi unu de împăraţi.
  Iosua, capitolul 12