Iosua  


Capitolul 18
 • Măsurarea şi împărţirea pământului rămas
 • 1 Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo* şi au aşezat** acolo cortul întâlnirii. Ţara era supusă înaintea lor.
 • * Ios 19:51; Ios 21:2; Ios 22:9; Ier 7:12; ** Jud 18:31; 1 Sam 1:3; 1 Sam 1:24; 1 Sam 4:3; 1 Sam 4:4;
 • 2 Mai rămâneau şapte seminţii ale copiilor lui Israel care nu-şi primiseră încă partea de moştenire.
 • 3 Iosua a zis copiilor lui Israel: „Până când* vă veţi lenevi să mergeţi să luaţi în stăpânire ţara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul părinţilor voştri?
 • * Jud 18:9;
 • 4 Alegeţi trei bărbaţi de fiecare seminţie şi-i voi porni. Să se scoale, să străbată ţara, să facă un plan în vederea împărţelii şi să se întoarcă la mine.
 • 5 S-o împartă în şapte; Iuda să rămână* în hotarele lui la miazăzi şi casa lui** Iosif să rămână în hotarele ei la miazănoapte.
 • * Ios 15:1; ** Ios 16:1; Ios 16:4;
 • 6 Voi dar să faceţi un plan al ţării împărţite în şapte şi să mi-l aduceţi aici. Voi arunca sorţul* pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului nostru.
 • * Ios 14:2; Ios 18:10;
 • 7 Dar leviţii* să nu aibă parte în mijlocul vostru, căci moştenirea lor este preoţia Domnului, şi Gad**, Ruben şi jumătate din seminţia lui Manase şi-au primit moştenirea pe care le-a dat-o Moise, robul Domnului, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit.”
 • * Ios 13:33; ** Ios 13:8;
 • 8 Când s-au sculat bărbaţii şi au pornit să facă planul ţării, Iosua le-a dat porunca aceasta: „Duceţi-vă, străbateţi ţara, faceţi-mi un plan şi întoarceţi-vă la mine, apoi eu voi arunca pentru voi sorţul înaintea Domnului, la Silo.”
 • 9 Bărbaţii aceştia au plecat, au străbătut ţara şi au făcut planul după cetăţi, într-o carte, împărţind-o în şapte, şi s-au întors la Iosua, în tabără la Silo.
 • 10 Iosua a aruncat înaintea Domnului sorţi pentru ei la Silo şi a împărţit ţara între copiii lui Israel, dând fiecăruia partea lui.
 • Partea lui Beniamin
 • 11 Sorţul a căzut pe seminţia fiilor lui Beniamin, după familiile lor, şi partea care le-a căzut prin sorţi îşi avea hotarele între fiii lui Iuda şi fiii lui Iosif.
 • 12 Înspre miazănoapte, hotarul* lor pornea de la Iordan. Suia pe la miazănoapte de Ierihon, se ridica în munte spre apus şi ieşea în pustia Bet-Aven.
 • * Ios 16:1;
 • 13 De acolo trecea prin Luz, la miazăzi de Luz, adică Betel*, şi se cobora la Atarot-Adar, peste muntele care este la miazăzi de Bet-Horonul** de jos.
 • * Gen 28:19; Jud 1:23; ** Ios 16:3;
 • 14 Înspre apus, hotarul mergea şi se întorcea pe la miazăzi de muntele care este în faţa Bet-Horonului; mergea spre miazăzi şi ieşea la Chiriat-Baal*, care este Chiriat-Iearim, cetatea fiilor lui Iuda. Aceasta era partea de apus.
 • * Ios 15:9;
 • 15 Partea de miazăzi începea de la capătul Chiriat-Iearimului. Hotarul mergea spre apus până la izvorul* apelor Neftoahului.
 • * Ios 15:9;
 • 16 Se cobora pe la capătul muntelui care este în faţa văii* Ben-Hinom, în valea refaimiţilor, la miazănoapte. Se cobora prin valea Hinom, pe partea de miazăzi a iebusiţilor, până la En-Roguel**.
 • * Ios 15:8; ** Ios 15:7;
 • 17 Se îndrepta spre miazănoapte la En-Şemeş, apoi la Ghelilot, care este în faţa suişului Adumim, şi se cobora pe la piatra lui Bohan*, fiul lui Ruben.
 • * Ios 15:6;
 • 18 Trecea pe partea de miazănoapte în faţa* Arabei, se cobora pe la Araba,
 • * Ios 15:6;
 • 19 mergea înainte pe partea de miazănoapte de Bet-Hogla şi ieşea la sânul de miazănoapte al Mării Sărate, spre îmbucătura Iordanului la miazăzi. Acesta era hotarul de miazăzi.
 • 20 Înspre răsărit, hotarul îl făcea Iordanul. Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor, cu hotarele ei de jur împrejur.
 • 21 Cetăţile seminţiei fiilor lui Beniamin, după familiile lor, erau: Ierihon, Bet-Hogla, Emec-Cheţiţ,
 • 22 Bet-Araba, Ţemaraim, Betel,
 • 23 Avim, Para, Ofra,
 • 24 Chefar-Amonai, Ofni şi Gheba; douăsprezece cetăţi şi satele lor.
 • 25 Gabaon, Rama, Beerot,
 • 26 Miţpe, Chefira, Moţa,
 • 27 Rechem, Iirpeel, Tareala,
 • 28 Ţela, Elef, Iebus*, adică Ierusalimul, Ghibeat şi Chiriat; paisprezece cetăţi şi satele lor. Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor.
 • * Ios 15:8;
  Iosua, capitolul 18