Iosua  


Capitolul 21
 • Cetăţile leviţilor
 • 1 Căpeteniile de familie ale leviţilor s-au apropiat de preotul Eleazar*, de Iosua, fiul lui Nun, şi de căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel.
 • * Ios 14:1; Ios 17:4;
 • 2 Le-au vorbit la Silo*, în ţara Canaanului, şi au zis: „Domnul** a poruncit prin Moise ca să ni se dea cetăţi de locuit, cu împrejurimile lor pentru vitele noastre.”
 • * Ios 18:1; ** Num 35:2;
 • 3 Copiii lui Israel au dat atunci leviţilor, din moştenirea lor, cetăţile următoare şi împrejurimile lor, după porunca Domnului.
 • 4 Au tras la sorţi pentru familiile chehatiţilor; şi leviţii, fiii preotului Aaron, au avut* prin sorţi treisprezece cetăţi din seminţia lui** Iuda, din seminţia lui Simeon şi din seminţia lui Beniamin;
 • * Ios 21:8; Ios 21:19; ** Ios 24:33;
 • 5 ceilalţi fii* ai lui Chehat au avut prin sorţi zece cetăţi ale familiilor din seminţia lui Efraim, din seminţia lui Dan şi din jumătate din seminţia lui Manase.
 • * Ios 21:20;
 • 6 Fiii* lui Gherşon au avut prin sorţi treisprezece cetăţi ale familiilor din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Aşer, din seminţia lui Neftali şi din jumătate din seminţia lui Manase în Basan.
 • * Ios 21:27;
 • 7 Fiii* lui Merari, după familiile lor, au avut douăsprezece cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad şi din seminţia lui Zabulon.
 • * Ios 21:34;
 • 8 Copiii* lui Israel au dat leviţilor, prin sorţi, aceste cetăţi şi împrejurimile lor, cum** poruncise lui Moise Domnul.
 • * Ios 21:3; ** Num 35:2;
 • 9 Au dat din seminţia fiilor lui Iuda şi din seminţia fiilor lui Simeon următoarele cetăţi numite pe nume
 • 10 şi care au fost ale fiilor lui Aaron*, dintre familiile chehatiţilor, şi ale fiilor lui Levi, căci ei au ieşit cei dintâi la sorţi.
 • * Ios 21:4;
 • 11 Le-au dat* Chiriat-Arba, sau Hebronul, în muntele** lui Iuda şi locul dimprejur: Arba era tatăl lui Anac.
 • * 1 Cron 6:55; ** Ios 15:13; Ios 15:14; Ios 20:7; Luca 1:39;
 • 12 Câmpia* cetăţii şi satele ei au fost date în stăpânire lui Caleb, fiul lui Iefune.
 • * Ios 14:14; 1 Cron 6:56;
 • 13 Au dat deci* fiilor preotului Aaron cetatea de scăpare pentru ucigaşi, Hebronul** şi împrejurimile lui, Libna şi împrejurimile ei,
 • * 1 Cron 6:57; ** Ios 15:54; Ios 20:7; Ios 15:42;
 • 14 Iatirul* şi împrejurimile lui, Eştemoa** şi împrejurimile ei,
 • * Ios 15:48; ** Ios 15:50;
 • 15 Holonul* şi împrejurimile lui, Debirul** şi împrejurimile lui,
 • * 1 Cron 6:58; ** Ios 15:49;
 • 16 Ainul* şi împrejurimile lui, Iuta** şi împrejurimile ei şi Bet-Şemeşul şi împrejurimile lui: nouă cetăţi din aceste două seminţii,
 • * 1 Cron 6:59; ** Ios 15:55;
 • 17 şi din seminţia lui Beniamin: Gabaonul* şi împrejurimile lui, Gheba** şi împrejurimile ei,
 • * Ios 18:25; ** Ios 18:24;
 • 18 Anatotul şi împrejurimile lui şi Almonul* şi împrejurimile lui: patru cetăţi.
 • * 1 Cron 6:60;
 • 19 Toate cetăţile preoţilor, fiii lui Aaron, au fost treisprezece cetăţi şi împrejurimile lor.
 • 20 Leviţii* din familiile celorlalţi fii ai lui Chehat au avut prin sorţi cetăţi din seminţia lui Efraim.
 • * Ios 21:5; 1 Cron 6:66;
 • 21 Le-au dat cetatea de scăpare pentru ucigaşi, Sihemul* şi împrejurimile lui, în muntele lui Efraim, Ghezerul şi împrejurimile lui,
 • * Ios 20:7;
 • 22 Chibţaimul şi împrejurimile lui şi Bet-Horonul şi împrejurimile lui, patru cetăţi;
 • 23 din seminţia lui Dan: Elteche şi împrejurimile ei, Ghibetonul şi împrejurimile lui,
 • 24 Aialonul şi împrejurimile lui şi Gat-Rimonul şi împrejurimile lui, patru cetăţi,
 • 25 şi din jumătate din seminţia lui Manase: Taanacul şi împrejurimile lui şi Gat-Rimonul şi împrejurimile lui, două cetăţi.
 • 26 Toate cetăţile erau zece şi împrejurimile lor, pentru familiile celorlalţi fii ai lui Chehat.
 • 27 Au dat fiilor* lui Gherşon dintre familiile leviţilor: din cealaltă jumătate a seminţiei lui Manase, cetatea de scăpare pentru ucigaşi Golan**, din Basan, şi împrejurimile ei, şi Beeştra şi împrejurimile ei, două cetăţi;
 • * Ios 21:6; 1 Cron 6:71; ** Ios 20:8;
 • 28 din seminţia lui Isahar: Chişionul şi împrejurimile lui, Dabratul şi împrejurimile lui,
 • 29 Iarmutul şi împrejurimile lui şi En-Ganimul şi împrejurimile lui, patru cetăţi;
 • 30 din seminţia lui Aşer: Mişealul şi împrejurimile lui, Abdonul şi împrejurimile lui,
 • 31 Helcatul şi împrejurimile lui şi Rehobul şi împrejurimile lui, patru cetăţi;
 • 32 şi din seminţia lui Neftali: cetatea de scăpare pentru ucigaşi Chedeş*, din Galileea, şi împrejurimile ei, Hamot-Dorul şi împrejurimile lui, şi Cartanul şi împrejurimile lui, trei cetăţi.
 • * Ios 20:7;
 • 33 Toate cetăţile gherşoniţilor, după familiile lor, erau treisprezece cetăţi şi împrejurimile lor.
 • 34 Celorlalţi* leviţi, care făceau parte din familiile fiilor lui Merari, le-au dat: din seminţia lui Zabulon: Iocneamul şi împrejurimile lui, Carta şi împrejurimile ei,
 • * Ios 21:7; 1 Cron 6:77;
 • 35 Dimna şi împrejurimile ei şi Nahalalul şi împrejurimile lui, patru cetăţi;
 • 36 din seminţia lui Ruben: Beţerul* şi împrejurimile lui, Iahţa şi împrejurimile ei,
 • * Ios 20:8;
 • 37 Chedemotul şi împrejurimile lui şi Mefaatul şi împrejurimile lui, patru cetăţi
 • 38 şi din seminţia lui Gad: cetatea de scăpare pentru ucigaşi Ramot*, din Galaad, şi împrejurimile lui, Mahanaimul şi împrejurimile lui,
 • * Ios 20:8;
 • 39 Hesbonul şi împrejurimile lui şi Iaezerul şi împrejurimile lui, de toate patru cetăţi.
 • 40 Toate cetăţile care au căzut la sorţi fiilor lui Merari, după familiile lor, alcătuind celelalte familii ale leviţilor, erau douăsprezece cetăţi.
 • 41 Toate* cetăţile leviţilor din mijlocul moşiilor copiilor lui Israel erau patruzeci şi opt de cetăţi şi împrejurimile lor.
 • * Num 35:7;
 • 42 Fiecare din aceste cetăţi îşi avea împrejurimile ei de jur împrejur; aşa erau toate cetăţile acestea.
 • Făgăduinţa împlinită
 • 43 Astfel, Domnul a dat lui Israel toată ţara* pe care jurase că o va da părinţilor lor; ei au luat-o în stăpânire şi s-au aşezat în ea.
 • * Gen 13:15; Gen 15:18; Gen 26:3; Gen 28:4; Gen 28:13;
 • 44 Domnul* le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinţilor lor; niciunul** din vrăjmaşii lor nu putuse să le stea împotrivă, şi Domnul i-a dat pe toţi în mâinile lor.
 • * Ios 11:23; Ios 22:4; ** Deut 7:24;
 • 45 Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, niciuna n-a rămas* neîmplinită: toate s-au împlinit.
 • * Ios 23:14;
  Iosua, capitolul 21