Iosua  


Capitolul 23
 • Adunarea lui Israel. Sfaturile lui Iosua
 • 1 De multă vreme Domnul dăduse* odihnă lui Israel, izbăvindu-l de toţi vrăjmaşii care-l înconjurau. Iosua era bătrân**, înaintat în vârstă.
 • * Ios 21:44; Ios 22:4; ** Ios 13:1;
 • 2 Atunci, Iosua a chemat* pe tot Israelul, pe bătrânii lui, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui şi pe căpeteniile oştii. Şi le-a zis: „Eu sunt bătrân, înaintat în vârstă.
 • * Deut 31:28; Ios 24:1; 1 Cron 28:1;
 • 3 Aţi văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul* vostru tuturor neamurilor acelora dinaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru a luptat pentru voi.
 • * Exod 14:14; Ios 10:14; Ios 10:42;
 • 4 Vedeţi, v-am* dat ca moştenire prin sorţi, după seminţiile voastre, neamurile acestea care au rămas, începând de la Iordan, şi toate neamurile pe care le-am nimicit, până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui.
 • * Ios 13:2; Ios 13:6; Ios 18:10;
 • 5 Domnul Dumnezeul* vostru le va izgoni dinaintea voastră şi le va alunga dinaintea voastră; şi voi le veţi stăpâni ţara, cum** a spus Domnul Dumnezeul vostru.
 • * Exod 23:30; Exod 33:2; Exod 34:11; Deut 11:23; Ios 13:6; ** Num 33:53;
 • 6 Puneţi-vă toată puterea* ca să păziţi şi să împliniţi tot ce este scris în cartea legii lui Moise, fără să vă** abateţi nici la dreapta, nici la stânga.
 • * Ios 1:7; ** Deut 5:32; Deut 28:14;
 • 7 Să nu* vă amestecaţi cu neamurile acestea care au rămas printre voi; să nu rostiţi** numele dumnezeilor lor şi să nu-l întrebuinţaţi în jurământ; să nu le slujiţi şi să nu vă închinaţi înaintea lor.
 • * Exod 23:33; Deut 7:2; Deut 7:3; Prov 4:14; Efes 5:11; ** Exod 23:13; Ps 16:4; Ier 5:7; Tef 1:5; Num 32:38;
 • 8 Ci alipiţi-vă* de Domnul Dumnezeul vostru, cum aţi făcut până în ziua aceasta.
 • * Deut 10:20; Deut 11:22; Deut 13:4; Ios 22:5;
 • 9 Domnul* a izgonit dinaintea voastră neamuri mari şi puternice şi nimeni** până în ziua aceasta n-a putut să vă stea împotrivă.
 • * Deut 11:23; ** Ios 1:5;
 • 10 Unul* singur dintre voi urmărea o mie din ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, cum** v-a spus.
 • * Lev 26:8; Deut 32:30; Jud 3:31; Jud 15:15; 2 Sam 23:8; ** Exod 14:14; Exod 23:27; Deut 3:22;
 • 11 Vegheaţi* dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru.
 • * Ios 22:5;
 • 12 Dacă vă veţi* abate şi vă veţi alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veţi uni cu ele** prin căsătorie şi dacă veţi intra în legătură cu ele,
 • * Evr 10:38; Evr 10:39; 2 Pet 2:20; 2 Pet 2:21; ** Deut 7:3;
 • 13 să fiţi încredinţaţi că Domnul* Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci** ele vă vor fi o cursă şi un laţ, un bici în coaste şi nişte spini în ochi, până veţi pieri de pe faţa acestei ţări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru.
 • * Jud 2:3; ** Exod 23:33; Num 33:55; Deut 7:16; 1 Imp 11:4;
 • 14 Iată că astăzi eu mă duc* pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoaşteţi dar din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au împlinit, niciunul n-a rămas** neîmplinit.
 • * 1 Imp 2:2; Evr 9:27; ** Ios 21:45; Luca 21:33;
 • 15 Şi după* cum toate cuvintele bune pe care vi le spusese Domnul Dumnezeul vostru s-au împlinit pentru voi, tot aşa Domnul va împlini faţă de voi toate cuvintele rele**, până vă va nimici de pe faţa acestei ţări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru.
 • * Deut 28:63; ** Lev 26:16; Deut 28:15-68;
 • 16 Dacă veţi călca legământul pe care vi l-a dat Domnul Dumnezeul vostru şi dacă vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei şi să vă închinaţi înaintea lor, Domnul Se va aprinde de mânie împotriva voastră şi veţi pieri degrabă din ţara cea bună pe care v-a dat-o El.”
  Iosua, capitolul 23