Iosua  


Capitolul 3
 • Trecerea Iordanului
 • 1 Iosua, sculându-se dis-de-dimineaţă, a pornit din Sitim* cu toţi copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan şi au rămas acolo peste noapte, înainte de a trece.
 • * Ios 2:1;
 • 2 După trei* zile, căpeteniile oastei au trecut prin tabără
 • * Ios 1:10; Ios 1:11;
 • 3 şi au dat poporului următoarea poruncă: „Când* veţi vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoţi**, care sunt din neamul leviţilor, să plecaţi din locul în care sunteţi şi să porniţi după el.
 • * Num 10:33; ** Deut 31:9; Deut 31:25;
 • 4 Dar* între voi şi el să fie o depărtare de aproape două mii de coţi; să nu vă apropiaţi de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmaţi, căci n-aţi mai trecut pe drumul acesta.”
 • * Exod 19:12;
 • 5 Iosua a zis poporului: „Sfinţiţi-vă*, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru.”
 • * Exod 19:10; Exod 19:14; Exod 19:15; Lev 20:7; Num 11:8; Ios 7:13; 1 Sam 16:5; Ioel 2:16;
 • 6 Şi Iosua a zis preoţilor: „Luaţi* chivotul legământului şi treceţi înaintea poporului.” Ei au luat chivotul legământului şi au pornit înaintea poporului.
 • * Num 4:15;
 • 7 Domnul a zis lui Iosua: „Astăzi, voi începe să te înalţ* înaintea întregului Israel, ca să ştie că voi fi cu tine cum** am fost cu Moise.
 • * Ios 4:14; 1 Cron 29:25; 2 Cron 1:1; ** Ios 1:5;
 • 8 Să dai următoarea poruncă preoţilor* care duc chivotul legământului: ‘Când veţi ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă** opriţi în Iordan.’”
 • * Ios 3:3; ** Ios 3:17;
 • 9 Iosua a zis copiilor lui Israel: „Apropiaţi-vă şi ascultaţi cuvintele Domnului Dumnezeului vostru.”
 • 10 Iosua a zis: „Prin aceasta veţi cunoaşte că Dumnezeul* cel viu este în mijlocul vostru şi că va izgoni** dinaintea voastră pe canaaniţi, pe hetiţi, pe heviţi, pe fereziţi, pe ghirgasiţi, pe amoriţi şi pe iebusiţi:
 • * Deut 5:26; 1 Sam 17:26; 2 Imp 19:4; Osea 1:10; Mat 16:16; 1 Tes 1:9; ** Exod 33:2; Deut 7:1; Ps 44:2;
 • 11 Iată, chivotul legământului Domnului* întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan.
 • * Ios 3:13; Mica 4:13; Zah 4:14; Zah 6:5;
 • 12 Acum, luaţi* doisprezece bărbaţi din seminţiile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminţie.
 • * Ios 4:2;
 • 13 Şi de îndată* ce preoţii care duc chivotul Domnului** Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două, şi anume apele care se coboară din sus se vor opri grămadă.”
 • * Ios 3:15; Ios 3:16; ** Ios 3:11; Ps 78:13; Ps 114:3;
 • 14 Poporul a ieşit din corturi ca să treacă Iordanul şi preoţii care duceau chivotul* legământului au pornit înaintea poporului.
 • * Fapte 7:45;
 • 15 Când preoţii care duceau chivotul au ajuns la Iordan şi când li s-au înmuiat picioarele* în marginea apei – căci** Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerişului –,
 • * Ios 3:13; ** 1 Cron 12:15; Ier 12:5; Ier 49:19; Ios 4:18; Ios 5:10; Ios 5:12;
 • 16 apele care se coboară din sus s-au oprit şi s-au înălţat grămadă, la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Ţartan*, iar cele ce se coborau spre** marea câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în faţa Ierihonului.
 • * 1 Imp 4:12; 1 Imp 7:46; ** Deut 3:17; Gen 14:3; Num 34:3;
 • 17 Preoţii care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul* trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul.
 • * Exod 14:29;
  Iosua, capitolul 3