Iosua  


Capitolul 4
 • Pietre de aducere aminte
 • 1 După ce a isprăvit tot poporul de trecut* Iordanul, Domnul a zis lui Iosua:
 • * Deut 27:2; Ios 3:17;
 • 2 „Ia* doisprezece bărbaţi din popor, câte un bărbat din fiecare seminţie.
 • * Ios 3:12;
 • 3 Dă-le porunca următoare: ‘Luaţi de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit* preoţii, douăsprezece pietre, pe care să le duceţi cu voi şi să le puneţi în locul** unde veţi petrece noaptea aceasta.’”
 • * Ios 3:13; ** Ios 4:19; Ios 4:20;
 • 4 Iosua a chemat pe cei doisprezece bărbaţi pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminţie,
 • 5 şi le-a zis: „Treceţi înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, şi fiecare din voi să ia o piatră pe umăr, după numărul seminţiilor copiilor lui Israel,
 • 6 pentru ca acesta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când* vor întreba copiii voştri într-o zi: ‘Ce înseamnă pietrele acestea pentru voi?’,
 • * Ios 4:21; Exod 12:26; Exod 13:14; Deut 6:20; Ps 44:1; Ps 78:3-6;
 • 7 să le spuneţi: ‘Apele Iordanului* s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului; când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două’, şi pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte** pentru copiii lui Israel.”
 • * Ios 3:13; Ios 3:16; ** Exod 12:14; Num 16:40;
 • 8 Copiii lui Israel au făcut aşa cum le poruncise Iosua. Au luat douăsprezece pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, după numărul seminţiilor copiilor lui Israel, le-au luat cu ei şi le-au pus în locul unde aveau să rămână peste noapte.
 • 9 Iosua a ridicat şi el douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde se opriseră picioarele preoţilor care duceau chivotul legământului, şi ele au rămas acolo până în ziua de azi.
 • 10 Preoţii care duceau chivotul au stat în mijlocul Iordanului până la deplina împlinire a celor ce poruncise lui Iosua Domnul să spună poporului, potrivit cu tot ce poruncise Moise lui Iosua. Şi poporul s-a grăbit să treacă.
 • 11 După ce a isprăvit de trecut tot poporul, chivotul Domnului şi preoţii au trecut înaintea poporului.
 • 12 Fiii lui Ruben, fiii lui Gad şi jumătate din seminţia lui Manase au trecut* înarmaţi înaintea copiilor lui Israel, cum le spusese Moise.
 • * Num 32:20; Num 32:27; Num 32:28;
 • 13 Aproape patruzeci de mii de bărbaţi pregătiţi de război au trecut gata de luptă înaintea Domnului în câmpia Ierihonului.
 • 14 În ziua aceea, Domnul a înălţat* pe Iosua înaintea întregului Israel şi s-au temut de el, cum se temuseră de Moise, în toate zilele vieţii lui.
 • * Ios 3:7;
 • 15 Domnul a zis lui Iosua:
 • 16 „Porunceşte preoţilor care duc* chivotul mărturiei să iasă din Iordan.”
 • * Exod 25:16; Exod 25:22;
 • 17 Şi Iosua a poruncit preoţilor: „Ieşiţi din Iordan.”
 • 18 Când au ieşit preoţii care duceau chivotul legământului Domnului din mijlocul Iordanului şi când au călcat cu talpa picioarelor pe uscat, apele Iordanului s-au întors la locul lor şi s-au revărsat* ca mai înainte peste toate malurile lui.
 • * Ios 3:15;
 • 19 Poporul a ieşit din Iordan în ziua a zecea a lunii întâi şi a tăbărât la Ghilgal*, la marginea de răsărit a Ierihonului.
 • * Ios 5:9;
 • 20 Iosua a ridicat la Ghilgal cele* douăsprezece pietre pe care le luaseră din Iordan.
 • * Ios 4:3;
 • 21 El a zis copiilor lui Israel: „Când vor* întreba copiii voştri într-o zi pe părinţii lor: ‘Ce înseamnă pietrele acestea?’
 • * Ios 4:6;
 • 22 să învăţaţi pe copiii voştri şi să le spuneţi: ‘Israel* a trecut Iordanul acesta pe uscat.’
 • * Ios 3:17;
 • 23 Căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce aţi trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roşie, pe care a secat-o* înaintea noastră până am trecut,
 • * Exod 14:21;
 • 24 pentru ca* toate popoarele pământului să ştie că mâna Domnului este** puternică şi să vă temeţi totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru.”
 • * 1 Imp 8:42; 1 Imp 8:43; 2 Imp 19:19; Ps 106:8; ** Exod 15:16; 1 Cron 29:12; Ps 89:13; Exod 14:31; Deut 6:2; Ps 89:7; Ier 10:7;
  Iosua, capitolul 4