Iosua  


Capitolul 5
 • Tăierea împrejur
 • 1 Când au auzit* toţi împăraţii amoriţilor de la apusul Iordanului şi toţi împăraţii canaaniţilor de lângă** mare că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până am trecut, li s-a tăiat inima şi au rămas îngroziţi înaintea copiilor lui Israel.
 • * Exod 15:14; Exod 15:15; ** Num 13:29; Ios 2:9-11; Ps 48:6; Ezec 21:7; 1 Imp 10:5;
 • 2 În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua: „Fă-ţi nişte cuţite* de piatră şi taie împrejur pe copiii lui Israel, a doua oară.”
 • * Exod 4:25;
 • 3 Iosua şi-a făcut nişte cuţite de piatră şi a tăiat împrejur pe copiii lui Israel pe dealul Aralot.
 • 4 Iată pricina pentru care i-a tăiat Iosua împrejur. Tot* poporul ieşit din Egipt, bărbaţii, toţi oamenii de luptă muriseră în pustie, pe drum, după ieşirea lor din Egipt.
 • * Num 14:29; Num 26:64; Num 26:65; Deut 2:16;
 • 5 Tot poporul acela ieşit din Egipt era tăiat împrejur, dar tot poporul născut în pustie, pe drum, după ieşirea din Egipt, nu fusese tăiat împrejur.
 • 6 Căci copiii lui Israel umblaseră patruzeci* de ani prin pustie până la nimicirea întregului neam de oameni de război care ieşiseră din Egipt şi care nu ascultaseră de glasul Domnului. Domnul le-a jurat că nu-i** va lăsa să vadă ţara pe care jurase părinţilor lor că le-o va da, ţară în care curge lapte şi miere.
 • * Num 14:33; Deut 1:3; Deut 2:7; Deut 2:14; Ps 95:10; ** Num 14:23; Ps 95:11; Evr 3:11; Exod 3:8;
 • 7 În locul lor a ridicat pe* copiii lor; şi Iosua i-a tăiat împrejur, căci erau netăiaţi împrejur, pentru că nu-i tăiaseră împrejur pe drum.
 • * Num 14:31; Deut 1:39;
 • 8 După ce a isprăvit de tăiat împrejur pe tot poporul, au rămas pe loc în tabără până la vindecare*.
 • * Gen 34:25;
 • Prăznuirea Paştelor. Mana încetează
 • 9 Domnul a zis lui Iosua: „Astăzi, am ridicat ocara* Egiptului de deasupra voastră.” Şi locului aceluia i-au pus numele** Ghilgal (Prăvălire) până în ziua de azi.
 • * Gen 34:14; 1 Sam 14:6; Lev 18:3; Ios 24:14; Ezec 20:7; Ezec 23:3; Ezec 23:8; ** Ios 4:19;
 • 10 Copiii lui Israel au tăbărât la Ghilgal şi au prăznuit Paştele în a paisprezecea* zi a lunii, spre seară, în câmpia Ierihonului.
 • * Exod 12:6; Num 9:5;
 • 11 A doua zi de Paşte au mâncat din grâul ţării, azimi şi boabe prăjite; chiar în ziua aceea au mâncat.
 • 12 Mana* a încetat a doua zi de Paşte, când au mâncat din grâul ţării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele ţării Canaanului în anul acela.
 • * Exod 16:35;
 • Descoperirea dumnezeiască
 • 13 Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii şi s-a uitat. Şi iată că un om* stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă** din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el şi i-a zis: „Eşti dintre ai noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?”
 • * Gen 18:2; Gen 32:24; Exod 23:23; Zah 1:8; Fapte 1:10; ** Num 22:23;
 • 14 El a răspuns: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oştirii Domnului şi acum am venit.” Iosua s-a* aruncat cu faţa la pământ, s-a închinat şi I-a zis: „Ce spune Domnul meu robului Său?”
 • * Gen 17:3;
 • 15 Şi Căpetenia oştirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ţi* încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.” Şi Iosua a făcut aşa.
 • * Exod 3:5; Fapte 7:33;
  Iosua, capitolul 5