Iosua  


Capitolul 6
 • Luarea Ierihonului. Nelegiuirea şi pedepsirea lui Acan
 • 1 Ierihonul era închis şi întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieşea din el şi nimeni nu intra în el.
 • 2 Domnul a zis lui Iosua: „Iată, dau* în mâinile tale Ierihonul şi pe împăratul** lui, pe vitejii lui ostaşi.
 • * Ios 2:9; Ios 2:24; Ios 8:1; ** Deut 7:24;
 • 3 Înconjuraţi cetatea voi, toţi bărbaţii de război, dând ocol cetăţii o dată. Aşa să faci şase zile.
 • 4 Şapte preoţi să poarte înaintea chivotului şapte trâmbiţe de corn de berbec; în ziua a şaptea, să înconjuraţi cetatea de şapte ori, şi preoţii* să sune din trâmbiţe.
 • * Num 10:8;
 • 5 Când vor suna lung din cornul de berbec şi când veţi auzi sunetul trâmbiţei, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci, zidul cetăţii se va prăbuşi şi poporul să se suie fiecare drept înainte.”
 • 6 Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoţi şi le-a zis: „Luaţi chivotul legământului şi şapte preoţi să poarte cele şapte trâmbiţe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului.”
 • 7 Şi a zis poporului: „Porniţi, înconjuraţi cetatea şi bărbaţii înarmaţi să treacă înaintea chivotului Domnului.”
 • 8 După ce a vorbit Iosua poporului, cei şapte preoţi care purtau înaintea Domnului cele şapte trâmbiţe de corn de berbec au pornit şi au sunat din trâmbiţe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor.
 • 9 Bărbaţii înarmaţi mergeau înaintea preoţilor, care sunau din trâmbiţe, şi coada* oştirii mergea după chivot; în timpul mersului, preoţii sunau din trâmbiţe.
 • * Num 10:25;
 • 10 Iosua dăduse porunca aceasta poporului: „Voi să nu strigaţi, să nu vi se audă glasul şi să nu vă iasă o vorbă din gură, până în ziua când vă voi spune: ‘Strigaţi!’ Atunci să strigaţi.”
 • 11 Chivotul Domnului a înconjurat cetatea şi i-a dat ocol o dată, apoi au intrat în tabără şi au rămas în tabără peste noapte.
 • 12 Iosua s-a sculat cu noaptea-n cap şi preoţii* au luat chivotul Domnului.
 • * Deut 31:25;
 • 13 Cei şapte preoţi care purtau cele şapte trâmbiţe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului au pornit şi au sunat din trâmbiţe. Bărbaţii înarmaţi mergeau înaintea lor, şi coada oştirii venea după chivotul Domnului; în timpul mersului, preoţii sunau din trâmbiţe.
 • 14 Au înconjurat cetatea o dată, a doua zi; apoi s-au întors în tabără. Au făcut acelaşi lucru timp de şase zile.
 • 15 În ziua a şaptea, s-au sculat în zorii zilei şi au înconjurat în acelaşi fel cetatea de şapte ori; aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de şapte ori.
 • 16 A şaptea oară, pe când preoţii sunau din trâmbiţe, Iosua a zis poporului: „Strigaţi, căci Domnul v-a dat cetatea în mână!
 • 17 Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea şi tot ce se află în ea, dar să lăsaţi cu viaţă pe curva Rahav şi pe toţi cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns* pe solii pe care-i trimiseserăm noi.
 • * Ios 2:4;
 • 18 Feriţi-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire*; căci, dacă veţi lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veţi face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire şi o veţi** nenoroci.
 • * Deut 7:26; Deut 13:17; Ios 7:1; Ios 7:11; Ios 7:12; ** Ios 7:25; 1 Imp 18:17; 1 Imp 18:18; Iona 1:12;
 • 19 Tot argintul şi tot aurul, toate lucrurile de aramă şi de fier să fie închinate Domnului şi să intre în vistieria Domnului.”
 • 20 Poporul a scos strigăte şi preoţii au sunat din trâmbiţe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiţei, a strigat tare, şi zidul* s-a prăbuşit; poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate
 • * Ios 6:5; Evr 11:30;
 • 21 şi au nimicit-o* cu desăvârşire, trecând prin ascuţişul sabiei tot ce era în cetate, bărbaţi şi femei, copii şi bătrâni, până la boi, oi şi măgari.
 • * Deut 7:2;
 • 22 Iosua a zis celor doi bărbaţi care iscodiseră ţara: „Intraţi în casa curvei şi scoateţi din ea pe femeia aceea şi pe toţi ai ei, cum* i-aţi jurat.”
 • * Ios 2:14; Evr 11:31;
 • 23 Tinerii, iscoadele, au intrat şi au scos pe Rahav, pe tatăl* ei, pe mama ei, pe fraţii ei şi pe toţi ai ei; au scos afară pe toţi cei din familia ei şi i-au aşezat afară din tabăra lui Israel.
 • * Ios 2:13;
 • 24 Cetatea au ars-o împreună cu tot ce se afla în ea; numai argintul*, aurul şi toate lucrurile de aramă şi de fier le-au pus în vistieria Casei Domnului.
 • * Ios 6:19;
 • 25 Iosua a lăsat cu viaţă pe curva Rahav, casa tatălui ei şi pe toţi ai ei; ea a locuit* în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că ascunsese solii pe care-i trimisese Iosua să iscodească Ierihonul.
 • * Mat 1:5;
 • Blestemul lui Iosua asupra Ierihonului
 • 26 Atunci a jurat Iosua şi a zis: „Blestemat* să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului! Cu preţul întâiului său născut îi va pune temeliile şi cu preţul celui mai tânăr fiu al lui îi va aşeza porţile!”
 • * 1 Imp 16:34;
 • 27 Domnul* a fost cu Iosua şi i s-a dus vestea** în toată ţara.
 • * Ios 1:5; ** Ios 9:1; Ios 9:3;
  Iosua, capitolul 6