Iov  


Capitolul 1
 • IOV
 • * Ecl 8:14; Ioan 9:3; Rom 9:20; 1 Cor 4:3-5; 1 Cor 4:9;
 • Propăşirea lui Iov
 • 1 Era în ţara* Uţ un om care se numea Iov**. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea†† de Dumnezeu şi se abătea de la rău.
 • * Gen 22:20; Gen 22:21; ** Ezec 14:14; Iac 5:11; Gen 6:9; Gen 17:1; Iov 2:3; †† Prov 8:13; Prov 16:6;
 • 2 I s-au născut şapte fii şi trei fete.
 • 3 Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de măgăriţe şi un foarte mare număr de slujitori. Şi omul acesta era cel mai cu vază dintre toţi locuitorii Răsăritului.
 • 4 Fiii săi se duceau unii la alţii şi dădeau, rând pe rând, câte un ospăţ. Şi pofteau şi pe cele trei surori ale lor să mănânce şi să bea împreună cu ei.
 • 5 Şi, după ce treceau zilele de ospăţ, Iov chema şi sfinţea pe fiii săi: se scula dis-de-dimineaţă şi aducea pentru fiecare din ei câte o ardere-de-tot*. Căci zicea Iov: „Poate că fiii mei au păcătuit şi au supărat** pe Dumnezeu în inima lor.” Aşa avea Iov obicei să facă.
 • * Gen 8:20; Iov 42:8; ** 1 Imp 21:10; 1 Imp 21:13;
 • Satana cere să se atingă de Iov
 • 6 Fiii lui Dumnezeu au venit* într-o zi** de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor.
 • * 1 Imp 22:19; Iov 38:7; ** Iov 2:1;
 • 7 Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea* pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.”
 • * Iov 2:2; Mat 12:43; 1 Pet 5:8;
 • 8 Domnul a zis Satanei: „Ai văzut* pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană** şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.”
 • * Iov 2:3; ** Iov 1:1;
 • 9 Şi Satana a răspuns Domnului: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?
 • 10 Nu l-ai* ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul** mâinilor lui şi turmele lui acoperă ţara.
 • * Ps 34:7; Isa 5:2; ** Ps 128:1; Ps 128:2; Prov 10:22;
 • 11 Dar ia întinde-Ţi* mâna şi atinge-Te de tot ce are, şi sunt încredinţat că Te va blestema** în faţă.”
 • * Iov 2:5; Iov 19:21; ** Isa 8:21; Mal 3:13; Mal 3:14;
 • 12 Domnul a zis Satanei: „Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna.”Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.
 • Răbdarea lui Iov
 • 13 Într-o zi, pe când fiii şi fiicele* lui Iov mâncau şi beau vin în casa fratelui lor întâi născut,
 • * Ecl 9:12;
 • 14 a venit la Iov un sol, care a zis: „Boii arau şi măgăriţele păşteau lângă ei.
 • 15 Şi s-au aruncat nişte sabeeni asupra lor, i-au luat şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.”
 • 16 Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: „Focul lui Dumnezeu a căzut din cer şi a aprins oile şi pe slujitorii tăi şi i-a ars de tot. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.”
 • 17 Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: „Nişte haldeeni, înşiraţi în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.”
 • 18 Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: „Fiii* tăi şi fiicele tale mâncau şi beau vin în casa fratelui lor întâi născut.
 • * Iov 1:4; Iov 1:13;
 • 19 Şi deodată, a venit un vânt mare de dincolo de pustie şi a izbit în cele patru colţuri ale casei; casa s-a prăbuşit peste tineri şi au murit. Şi am scăpat numai eu, ca să-ţi dau de ştire.”
 • 20 Atunci, Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat* mantaua şi şi-a tuns capul. Apoi, aruncându-se** la pământ, s-a închinat
 • * Gen 37:29; Ezra 9:3; ** 1 Pet 5:6;
 • 21 şi a zis: „Gol* am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat** şi Domnul a luat. Binecuvântat†† fie Numele Domnului!”
 • * Ps 49:17; Ecl 5:15; 1 Tim 6:7; ** Ecl 5:19; Iac 1:17; Mat 20:15; †† Efes 5:20; 1 Tes 5:18;
 • 22 În toate* acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu.
 • * Iov 2:10;
Iov, capitolul 1