Iov  


Capitolul 10
 • 1 M-am dezgustat* de viaţă! Voi da drum slobod plângerii mele, voi vorbi** în amărăciunea sufletului meu.
 • * 1 Imp 19:4; Iov 7:16; Iona 4:3; Iona 4:8; ** Iov 7:11;
 • 2 Eu zic lui Dumnezeu: ‘Nu mă osândi! Arată-mi pentru ce Te cerţi cu mine!
 • 3 Îţi place să chinuieşti, să dispreţuieşti făptura mâinilor Tale, în timp ce faci să-Ţi strălucească bunăvoinţa peste sfatul celor răi?
 • 4 Oare ai ochi de carne, sau vezi* cum vede un om?
 • * 1 Sam 16:7;
 • 5 Zilele Tale sunt ca zilele omului şi anii Tăi ca anii lui,
 • 6 ca să cercetezi fărădelegea mea şi să cauţi păcatul meu,
 • 7 când* ştii bine că nu sunt vinovat şi că nimeni nu mă poate scăpa din mâna Ta?
 • * Ps 139:1; Ps 139:2;
 • 8 Mâinile* Tale m-au făcut şi m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime… Şi Tu să mă nimiceşti!
 • * Ps 119:73;
 • 9 Adu-Ţi aminte* că Tu m-ai lucrat ca lutul! Şi vrei din nou să mă prefaci în ţărână?
 • * Gen 2:7; Gen 3:19; Isa 64:8;
 • 10 Nu m-ai muls ca laptele? Nu m-ai închegat ca brânza?
 • 11 M-ai îmbrăcat* cu piele şi carne, m-ai ţesut cu oase şi vine;
 • * Ps 139:14-16;
 • 12 mi-ai dat bunăvoinţa Ta şi viaţa, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile şi paza Ta.
 • 13 Iată totuşi ce ascundeai în inima Ta, iată, ştiu acum ce aveai de gând:
 • 14 ca, dacă păcătuiesc, să mă* pândeşti şi să nu-mi ierţi fărădelegea.
 • * Ps 139:1;
 • 15 Dacă sunt vinovat, vai* de mine! Dacă sunt nevinovat**, nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de ruşine şi cufundat în ticăloşia mea.
 • * Isa 3:11; ** Iov 9:12; Iov 9:15; Iov 9:20; Iov 9:21; Ps 25:18;
 • 16 Şi dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmăreşti* ca un leu, mă loveşti cu lucruri de mirat,
 • * Isa 38:13; Plang 3:10;
 • 17 Îmi pui înainte noi martori împotrivă, Îţi creşte mânia împotriva mea şi mă năpădeşti cu o droaie de nenorociri.
 • 18 Pentru ce* m-ai scos din pântecele mamei mele? O, de aş fi murit, şi ochiul să nu mă fi văzut!
 • * Iov 3:11;
 • 19 Aş fi ca şi cum n-aş fi fost, şi din pântecele mamei mele aş fi trecut în mormânt!
 • 20 Nu sunt* zilele mele destul de puţine? Să mă lase** dar, să plece de la mine şi să răsuflu puţin
 • * Iov 7:6; Iov 7:16; Iov 8:9; Ps 39:5; ** Ps 39:13; Iov 7:16; Iov 7:19;
 • 21 înainte de a mă duce, ca să nu mă mai întorc,
 • 22 în ţara* întunericului şi a umbrei** morţii, în ţara negurii adânci, unde domnesc umbra morţii şi neorânduiala şi unde lumina este ca întunericul!’”
 • * Ps 88:12; ** Ps 23:4;
  Iov, capitolul 10