Iov  


Capitolul 11
 • Cuvântarea lui Ţofar
 • 1 Ţofar din Naama a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „Să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns şi să creadă limbutul că are dreptate?
 • 3 Vor face vorbele tale deşarte pe oameni să tacă? Şi-ţi vei bate joc de alţii, fără să te facă cineva de ruşine?
 • 4 Tu zici*: ‘Felul meu de a vedea este drept şi sunt curat în ochii Tăi.’
 • * Iov 6:10; Iov 10:7;
 • 5 Ah, de ar vrea Dumnezeu să vorbească, de Şi-ar deschide buzele să-ţi răspundă
 • 6 şi de ţi-ar descoperi tainele înţelepciunii Lui, ale înţelepciunii Lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ţi* răsplăteşte totuşi după fărădelegea ta!
 • * Ezra 9:13;
 • 7 Poţi spune tu că poţi pătrunde* adâncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic?
 • * Ecl 3:11; Rom 11:33;
 • 8 Cât cerurile-i de înaltă: ce poţi face? Mai adâncă decât Locuinţa morţilor: ce poţi şti?
 • 9 Întinderea ei este mai lungă decât pământul şi mai lată decât marea.
 • 10 Dacă* apucă, dacă închide şi cheamă El la judecată, cine-L poate opri?
 • * Iov 9:12; Iov 12:14; Apoc 3:7;
 • 11 Căci El* cunoaşte pe făcătorii de rele, vede uşor pe vinovaţi.
 • * Ps 10:11; Ps 10:14; Ps 35:22; Ps 94:11;
 • 12 Omul*, dimpotrivă, are minte de nebun şi s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic!
 • * Ps 73:22; Ps 92:6; Ecl 3:18; Rom 1:22;
 • 13 Tu îndreaptă-ţi* inima** spre Dumnezeu, întinde-ţi mâinile spre El.
 • * Iov 5:8; Iov 22:21; ** 1 Sam 7:3; Ps 78:8; Ps 88:9; Ps 143:6;
 • 14 Depărtează-te de fărădelege şi nu lăsa nedreptatea* să locuiască în cortul tău.
 • * Ps 101:3;
 • 15 Şi atunci*, îţi vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare şi fără frică;
 • * Gen 4:5; Gen 4:6; Iov 22:26; Ps 119:6; 1 Ioan 3:21;
 • 16 îţi vei uita* suferinţele şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs.
 • * Isa 65:16;
 • 17 Zilele tale vor străluci mai tare* decât soarele la amiază, întunericul tău va fi ca lumina dimineţii.
 • * Ps 37:6; Ps 112:4; Isa 58:8; Isa 58:10;
 • 18 Vei fi plin de încredere şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău şi vei vedea că te poţi odihni* liniştit.
 • * Lev 26:5; Lev 26:6; Ps 3:5; Ps 4:8; Prov 3:24;
 • 19 Te vei culca şi nimeni nu te va tulbura, şi mulţi vor umbla după bunăvoinţa ta.
 • 20 Dar ochii* celor răi se vor topi; ei n-au loc de scăpare: moartea, iată nădejdea** lor!”
 • * Lev 26:16; Deut 28:65; ** Iov 8:14; Iov 18:14; Prov 11:7;
  Iov, capitolul 11