Iov  


Capitolul 12
 • Răspunsul lui Iov
 • 1 Iov a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „S-ar putea zice, în adevăr, că neamul omenesc sunteţi voi şi că odată cu voi va muri şi înţelepciunea!
 • 3 Am* şi eu minte ca voi, nu sunt mai prejos decât voi. Şi cine nu ştie lucrurile pe care le spuneţi voi?
 • * Iov 13:2;
 • 4 Eu sunt de batjocura* prietenilor mei când** cer ajutorul lui Dumnezeu: dreptul, nevinovatul, de batjocură!
 • * Iov 16:10; Iov 17:2; Iov 17:6; Iov 21:3; Iov 30:1; ** Ps 91:15;
 • 5 ‘Dispreţ în nenorocire!’ – iată zicerea celor fericiţi: dă brânci cui alunecă cu piciorul!
 • 6 Jefuitorilor li se lasă corturile în pace*, celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că Dumnezeul lor este în pumn.
 • * Iov 21:7; Ps 37:1; Ps 37:35; Ps 73:11; Ps 73:12; Ps 92:7; Ier 12:1; Mal 3:15;
 • 7 Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa; păsările cerului, şi îţi vor spune;
 • 8 vorbeşte pământului, şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor povesti.
 • 9 Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?
 • 10 El ţine în mână* sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.
 • * Num 16:22; Dan 5:23; Fapte 17:28;
 • 11 Nu deosebeşte* urechea cuvintele, cum gustă cerul gurii mâncărurile?
 • * Iov 34:3;
 • 12 La bătrâni* se găseşte înţelepciunea şi într-o viaţă lungă e priceperea.
 • * Iov 32:7;
 • 13 La Dumnezeu* este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt.
 • * Iov 9:4; Iov 36:5;
 • 14 Ce dărâmă* El nu va fi zidit din nou; pe cine-l închide** El, nimeni nu-l va scăpa.
 • * Iov 11:10; ** Isa 22:22; Apoc 3:7;
 • 15 El opreşte* apele, şi totul se usucă; El le dă** drumul, şi pustiesc pământul.
 • * 1 Imp 8:35; 1 Imp 17:1; ** Gen 7:11;
 • 16 El* are puterea şi înţelepciunea; El stăpâneşte pe cel ce se rătăceşte sau rătăceşte pe alţii.
 • * Iov 12:13;
 • 17 El ia robi pe sfetnici şi tulbură* mintea judecătorilor.
 • * 2 Sam 15:31; 2 Sam 17:14; 2 Sam 17:23; Isa 19:12; Isa 29:14; 1 Cor 1:19;
 • 18 El dezleagă legătura împăraţilor şi le pune o frânghie în jurul coapselor.
 • 19 El ia robi pe preoţi; El răstoarnă pe cei puternici.
 • 20 El taie* vorba celor meşteri la vorbă; El ia mintea celor bătrâni.
 • * Iov 32:9; Isa 3:1-3;
 • 21 El varsă* dispreţul asupra celor mari; El dezleagă brâul celor tari.
 • * Ps 107:40; Dan 2:21;
 • 22 El descoperă* ce este ascuns în întuneric; El aduce la lumină umbra morţii.
 • * Dan 2:22; Mat 10:26; 1 Cor 4:5;
 • 23 El face* pe neamuri să crească şi El le nimiceşte; El le întinde până departe şi El le aduce înapoi în hotarele lor.
 • * Ps 107:38; Isa 9:3; Isa 26:15;
 • 24 El ia mintea căpeteniilor poporului; El îi face* să rătăcească în pustiuri fără drum,
 • * Ps 107:4; Ps 107:40;
 • 25 unde* bâjbâie prin întuneric şi nu văd desluşit; El îi face să se clatine** ca nişte oameni beţi.
 • * Deut 28:29; Iov 5:14; ** Ps 107:27;
  Iov, capitolul 12