Iov  


Capitolul 13
 • 1 Iată, ochiul meu a văzut toate acestea, urechea mea a auzit şi a luat seama.
 • 2 Ce* ştiţi voi ştiu şi eu, nu sunt mai prejos decât voi.
 • * Iov 12:3;
 • 3 Dar* vreau să vorbesc acum Celui Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu.
 • * Iov 23:3; Iov 31:35;
 • 4 Căci voi sunteţi nişte făuritori de minciuni, sunteţi cu toţii nişte doctori* de nimic.
 • * Iov 6:21; Iov 16:2;
 • 5 O, de aţi fi tăcut, ce înţelepciune* aţi fi arătat!
 • * Prov 17:28;
 • 6 Acum, ascultaţi, vă rog, apărarea mea şi luaţi aminte la răspunsul buzelor mele!
 • 7 Vreţi să vorbiţi lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu şi să spuneţi minciuni ca să-L apăraţi?
 • 8 Vreţi să ţineţi cu El şi să faceţi pe apărătorii lui Dumnezeu?
 • 9 Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreţi să-L înşelaţi cum înşelaţi pe un om?
 • 10 Nu, nu; ci El vă va osândi dacă în ascuns nu lucraţi decât părtinindu-L pe El.
 • 11 Nu vă înfricoşează măreţia Lui? Şi nu cade groaza Lui peste voi?
 • 12 Părerile voastre sunt păreri de cenuşă, întăriturile voastre sunt întărituri de lut.
 • 13 Tăceţi, lăsaţi-mă, vreau să vorbesc! Întâmplă-mi-se ce mi s-ar întâmpla.
 • 14 Îmi voi lua carnea* în dinţi şi îmi voi pune viaţa** în joc.
 • * Iov 18:4; ** 1 Sam 28:21; Ps 119:109;
 • 15 Da, mă va ucide*: n-am nimic de nădăjduit; dar îmi** voi apăra purtarea în faţa Lui.
 • * Ps 23:4; Prov 14:32; ** Iov 27:5;
 • 16 Chiar şi lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăzneşte să vină înaintea Lui.
 • 17 Ascultaţi, ascultaţi cuvintele mele, luaţi aminte la cele ce voi spune.
 • 18 Iată-mă, sunt gata să-mi apăr pricina, căci ştiu că am dreptate.
 • 19 Are cineva* ceva de spus împotriva mea? Atunci tac şi vreau să mor.
 • * Iov 33:6; Isa 50:8;
 • 20 Numai* două lucruri fă-mi şi nu mă voi ascunde de Faţa Ta:
 • * Iov 9:34; Iov 33:7;
 • 21 Trage-Ţi* mâna de pe mine şi nu mă mai tulbura cu groaza Ta.
 • * Ps 39:10;
 • 22 Apoi, cheamă-mă, şi-Ţi voi răspunde sau lasă-mă să vorbesc eu şi răspunde-mi Tu!
 • 23 Câte fărădelegi şi păcate am făcut? Arată-mi călcările de lege şi păcatele mele.
 • 24 Pentru ce Îţi* ascunzi Faţa şi mă iei drept** vrăjmaş?
 • * Deut 32:20; Ps 13:1; Ps 44:24; Ps 88:14; Isa 8:17; ** Deut 32:42; Rut 1:21; Iov 16:9; Iov 19:11; Iov 33:10; Plang 2:5;
 • 25 Vrei să* loveşti o frunză suflată de vânt? Vrei să urmăreşti un pai uscat?
 • * Isa 42:3;
 • 26 Pentru ce să mă loveşti cu suferinţe amare şi să mă pedepseşti* pentru greşeli din tinereţe?
 • * Iov 20:11; Ps 25:7;
 • 27 Pentru ce să-mi pui* picioarele în butuci, să-mi pândeşti toate mişcările, să pui hotar paşilor mei,
 • * Iov 33:11;
 • 28 când trupul meu cade în putrezire, ca o haină mâncată de molii?
  Iov, capitolul 13