Iov  


Capitolul 15
 • A doua cuvântare a lui Elifaz
 • 1 Elifaz din Teman a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „Se cade să dea înţeleptul ca răspuns înţelepciune deşartă? Sau să-şi umfle pieptul cu vânt de răsărit?
 • 3 Să se apere prin cuvinte care n-ajută la nimic şi prin cuvântări care nu slujesc la nimic?
 • 4 Tu nimiceşti chiar şi frica de Dumnezeu, nimiceşti orice simţire de evlavie faţă de Dumnezeu.
 • 5 Nelegiuirea ta îţi cârmuieşte gura şi împrumuţi vorbirea oamenilor vicleni.
 • 6 Nu eu, ci gura* ta te osândeşte, buzele tale mărturisesc împotriva ta.
 • * Luca 19:22;
 • 7 Tu eşti omul care s-a născut întâi? Te-ai născut* tu înaintea dealurilor?
 • * Ps 90:2; Prov 8:25;
 • 8 Ai fost tu* la sfaturile lui Dumnezeu şi ai sorbit din ele înţelepciune pentru tine?
 • * Rom 11:34; 1 Cor 2:11;
 • 9 Ce* ştii tu şi să nu ştim şi noi? Ce cunoştinţă ai tu pe care să n-o avem şi noi?
 • * Iov 13:2;
 • 10 Între* noi sunt peri albi, bătrâni, oameni mai înziliţi decât tatăl tău.
 • * Iov 32:6; Iov 32:7;
 • 11 Puţin lucru sunt mângâierile lui Dumnezeu pentru tine şi cuvintele care-ţi vorbesc atât de blând…?
 • 12 Încotro te trage inima şi ce înseamnă această privire ţintă a ochilor tăi?
 • 13 Ce, împotriva lui Dumnezeu îţi îndrepţi tu mânia şi-ţi ies din gură cuvinte ca acestea?
 • 14 Ce* este omul, ca să fie curat? Şi poate cel născut din femeie să fie fără prihană?
 • * 1 Imp 8:46; 1 Cron 6:36; Iov 14:4; Ps 14:3; Prov 20:9; Ecl 7:20; 1 Ioan 1:8; 1 Ioan 1:10;
 • 15 Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinţii* Săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea Lui,
 • * Iov 4:18; Iov 25:5;
 • 16 cu cât* mai puţin fiinţa urâcioasă şi stricată – omul, care** bea nelegiuirea ca apa!
 • * Iov 4:19; Ps 14:3; Ps 53:3; ** Iov 34:7; Prov 19:28;
 • 17 Vreau să te învăţ, ascultă-mă! Voi istorisi ce am văzut,
 • 18 ce au arătat înţelepţii, ce au descoperit ei, auzind de la părinţii* lor,
 • * Iov 8:8;
 • 19 cărora singuri li se dăduse ţara şi printre care niciun străin* nu venise încă.
 • * Ioel 3:17;
 • 20 Omul cel rău îşi duce în nelinişte toate zilele vieţii, toţi* anii de care are parte cel nelegiuit.
 • * Ps 90:12;
 • 21 Ţipete de spaimă răsună la urechile lui: În mijlocul fericirii* lui, pustiitorul se va arunca asupra lui.
 • * 1 Tes 5:3;
 • 22 El nu trage nădejde să scape de întuneric, vede sabia care-l ameninţă;
 • 23 aleargă* încoace şi încolo să caute pâine, ştie că-l aşteaptă ziua întunericului**.
 • * Ps 59:15; Ps 109:10; ** Iov 18:12;
 • 24 Necazul şi neliniştea îl înspăimântă şi se aruncă asupra lui ca un împărat gata de luptă.
 • 25 Căci a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu, s-a împotrivit Celui Atotputernic
 • 26 şi a avut îndrăzneala să se năpustească asupra Lui cu partea cea mai tare a scuturilor lui.
 • 27 Avea faţa acoperită cu grăsime, coapsele încărcate cu osânză
 • 28 şi locuia în cetăţi nimicite, în case părăsite, sortite să fie dărâmate.
 • 29 Nu se va mai îmbogăţi, averea nu-i va creşte şi avuţia nu se va mai întinde pe pământ.
 • 30 Nu va putea ieşi din întuneric, flacăra îi va arde mlădiţele, şi Dumnezeu îl va pierde* cu suflarea gurii Lui.
 • * Iov 4:9;
 • 31 Dacă se încrede* în rău, se înşală, căci răul îi va fi răsplata.
 • * Isa 59:4;
 • 32 Ea va veni înainte* de capătul zilelor lui, şi ramura lui nu va mai înverzi.
 • * Iov 22:16; Ps 55:23;
 • 33 Va fi ca o viţă despuiată de roadele ei încă verzi, ca un măslin ale cărui flori au căzut.
 • 34 Căci casa celui nelegiuit va ajunge stearpă şi cortul omului stricat îl va mânca focul.
 • 35 El zămisleşte* răul şi naşte răul; în sânul lui coace roade care-l înşală.”
 • * Ps 7:14; Isa 59:4; Osea 10:13;
  Iov, capitolul 15