Iov  


Capitolul 16
 • Răspunsul lui Iov
 • 1 Iov a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „Astfel de lucruri am auzit eu des; voi toţi sunteţi nişte* mângâietori supărăcioşi.
 • * Iov 13:4;
 • 3 Când se vor sfârşi aceste vorbe în vânt? Şi pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale?
 • 4 Ca voi aş vorbi eu de aţi fi în locul meu? V-aş copleşi cu vorbe, aş da* din cap la voi?
 • * Ps 22:7; Ps 109:25; Plang 2:12;
 • 5 V-aş mângâia cu gura şi aş mişca din buze ca să vă uşurez durerea.
 • 6 Dacă vorbesc, durerea nu mi s-alină, iar dacă tac, cu ce se micşorează?
 • 7 Dar acum, vai! El m-a stors de puteri… Mi-ai pustiit toată casa!
 • 8 M-ai apucat ca pe un vinovat – dovadă slăbiciunea mea, care se ridică şi mă învinuieşte în faţă.
 • 9 Mă sfâşie şi mă urmăreşte în mânia* Lui, scrâşneşte din dinţi împotriva mea, mă loveşte** şi mă străpunge cu privirea Lui.
 • * Iov 10:16; Iov 10:17; ** Iov 13:24;
 • 10 Ei deschid* gura să mă mănânce, mă ocărăsc şi mă bat** peste obraji, se înverşunează cu toţii după mine.
 • * Ps 22:13; ** Plang 3:30; Mica 5:1; Ps 35:15;
 • 11 Dumnezeu mă lasă* la bunul plac al celor nelegiuiţi şi mă aruncă în mâinile celor răi.
 • * Iov 1:15; Iov 1:17;
 • 12 Eram liniştit şi m-a scuturat, m-a apucat de ceafă şi m-a zdrobit, a tras asupra mea ca* într-o ţintă.
 • * Iov 7:20;
 • 13 Săgeţile Lui mă înconjoară din toate părţile. El Îmi străpunge rărunchii fără milă, îmi varsă fierea pe pământ,
 • 14 mă frânge bucăţi, bucăţi, Se aruncă asupra mea ca un războinic.
 • 15 Mi-am cusut un sac pe piele şi mi-am prăvălit capul* în ţărână.
 • * Iov 30:19; Ps 7:5;
 • 16 Plânsul mi-a înroşit faţa şi umbra morţii este pe pleoapele mele.
 • 17 Totuşi n-am făcut nicio nelegiuire şi rugăciunea mea totdeauna a fost curată.
 • 18 Pământule, nu-mi acoperi sângele, şi vaietele* mele să n-aibă margini!
 • * Iov 27:9; Ps 66:18; Ps 66:19;
 • 19 Chiar acum martorul* meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte.
 • * Rom 1:9;
 • 20 Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu, cu lacrimi,
 • 21 să facă dreptate* omului înaintea lui Dumnezeu şi fiului omului împotriva prietenilor lui.
 • * Iov 31:35; Ecl 6:10; Isa 45:9; Rom 9:20;
 • 22 Căci numărul anilor mei se apropie de sfârşit şi mă voi duce pe o cărare* de unde nu mă voi mai întoarce.
 • * Ecl 12:5;
  Iov, capitolul 16