Iov  


Capitolul 18
 • A doua cuvântare a lui Bildad
 • 1 Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „Când vei pune capăt acestor cuvântări? Vino-ţi în minţi, şi apoi vom vorbi.
 • 3 Pentru ce ne socoteşti atât de* dobitoci? Pentru ce ne priveşti ca pe nişte vite?
 • * Ps 73:22;
 • 4 Oare pentru tine, care te sfâşii* în mânia ta, s-ajungă pustiu pământul şi să se strămute stâncile din locul lor?
 • * Iov 13:14;
 • 5 Da, lumina celui rău se va* stinge şi flacăra din focul lui nu va mai străluci.
 • * Prov 13:9; Prov 20:20; Prov 24:20;
 • 6 Se va întuneca lumina în cortul lui şi se va stinge candela* deasupra lui.
 • * Iov 21:17; Ps 18:28;
 • 7 Paşii lui cei puternici se vor strâmta; şi, cu toate opintirile* lui, va cădea.
 • * Iov 5:13;
 • 8 Căci calcă cu picioarele* pe laţ şi umblă prin ochiuri de reţea;
 • * Iov 22:10; Ps 9:15; Ps 35:8;
 • 9 este prins în cursă de călcâi şi laţul* pune stăpânire pe el;
 • * Iov 5:5;
 • 10 capcana în care se prinde este ascunsă în pământ şi prinzătoarea îi stă pe cărare.
 • 11 De jur împrejur* îl apucă spaima şi-l urmăreşte pas cu pas.
 • * Iov 15:21; Iov 20:25; Ier 6:25; Ier 20:3; Ier 46:5; Ier 49:29;
 • 12 Foamea îi mănâncă puterile, nenorocirea* este alături de el.
 • * Iov 15:23;
 • 13 Mădularele îi sunt mistuite unul după altul, mădularele îi sunt mâncate de întâiul născut al morţii.
 • 14 Este smuls din cortul lui, unde se credea la adăpost*, şi este târât spre împăratul spaimelor.
 • * Iov 8:14; Iov 11:20; Ps 112:10; Prov 10:28;
 • 15 Nimeni din ai lui nu locuieşte în cortul lui, pucioasă este presărată pe locuinţa lui.
 • 16 Jos* i se usucă rădăcinile; sus îi sunt ramurile tăiate.
 • * Iov 29:19; Isa 5:24; Amos 2:9; Mal 4:1;
 • 17 Îi piere pomenirea* de pe pământ, numele lui nu mai este pe uliţă.
 • * Ps 34:16; Ps 109:13; Prov 2:22; Prov 10:7;
 • 18 Este împins din lumină în întuneric şi este izgonit din lume.
 • 19 Nu* lasă nici moştenitori, nici sămânţă în poporul său, nicio rămăşiţă vie în locurile în care locuia.
 • * Isa 14:22; Ier 22:30;
 • 20 Neamurile care vor veni se vor uimi de prăpădirea* lui, şi neamul de acum va fi cuprins de groază.
 • * Ps 37:13;
 • 21 Aceasta este soarta celui rău, aceasta este soarta celui ce nu* cunoaşte pe Dumnezeu.”
 • * Ier 9:3; Ier 10:25; 1 Tes 4:5; 2 Tes 1:8; Tit 1:16;
  Iov, capitolul 18