Iov  


Capitolul 22
 • A treia cuvântare a lui Elifaz
 • 1 Elifaz din Teman a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „Poate un om* să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Nu, ci înţeleptul nu-şi foloseşte decât lui.
 • * Iov 35:7; Ps 16:2; Luca 17:10;
 • 3 Dacă eşti fără prihană, are Cel Atotputernic vreun folos? Şi dacă trăieşti fără vină, ce va câştiga El?
 • 4 Pentru evlavia ta te pedepseşte El oare şi intră la judecată cu tine?
 • 5 Nu-i mare răutatea ta? Şi fărădelegile tale, fără număr?
 • 6 Luai* fără pricină zăloage de la fraţii tăi, lăsai fără haine pe cei goi.
 • * Exod 22:26; Exod 22:27; Deut 24:10; Iov 24:3; Iov 24:9; Ezec 18:12;
 • 7 Nu dădeai apă omului însetat, nu voiai* să dai pâine omului flămând.
 • * Iov 31:17; Deut 15:7; Isa 58:7; Ezec 18:7; Ezec 18:16; Mat 25:42;
 • 8 Ţara era a ta fiindcă erai mai tare, te aşezai în ea fiindcă erai cu vază.
 • 9 Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale şi braţele* orfanilor le frângeai.
 • * Iov 31:21; Isa 10:2; Ezec 22:7;
 • 10 Pentru aceea eşti înconjurat* de curse şi te-a apucat groaza dintr-odată.
 • * Iov 18:8-10; Iov 19:6;
 • 11 Nu vezi dar acest întuneric, aceste ape multe care te* năpădesc?
 • * Ps 69:1; Ps 69:2; Ps 124:4; Plang 3:54;
 • 12 Nu este Dumnezeu sus în ceruri? Priveşte vârful stelelor. Ce înalt este!
 • 13 Şi tu zici: ‘Ce ştie* Dumnezeu? Poate să judece El prin întunericul de nori?
 • * Ps 10:11; Ps 59:7; Ps 73:11; Ps 94:7;
 • 14 Îl înfăşoară norii*, nu vede nimic, bolta cerească abia dacă o străbate!’
 • * Ps 139:11; Ps 139:12;
 • 15 Ce, vrei s-apuci pe calea străveche, pe care au urmat-o cei nelegiuiţi,
 • 16 care* au fost luaţi înainte de vreme şi au ţinut cât ţine un pârâu care se scurge?
 • * Iov 15:32; Ps 55:23; Ps 102:24; Ecl 7:17;
 • 17 Ei* ziceau lui Dumnezeu: ‘Pleacă de la noi! Ce ne** poate face Cel Atotputernic?’
 • * Iov 21:14; ** Ps 4:6;
 • 18 Şi totuşi Dumnezeu le umpluse casele de bunătăţi. – Departe* de mine sfatul celor răi! –
 • * Iov 21:16;
 • 19 Cei fără prihană* vor fi martori ai căderii lor şi se vor bucura, cel nevinovat va râde de ei
 • * Ps 58:10; Ps 107:42;
 • 20 şi va zice: ‘Iată pe potrivnicii noştri nimiciţi! Iată-le bogăţiile arse de foc!’
 • 21 Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu, şi vei* avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire.
 • * Isa 27:5;
 • 22 Primeşte învăţătură din gura Lui şi pune-ţi* la inimă cuvintele Lui.
 • * Ps 119:11;
 • 23 Vei fi aşezat iarăşi la locul tău dacă te* vei întoarce la Cel Atotputernic, dacă depărtezi fărădelegea din cortul tău.
 • * Iov 8:5; Iov 8:6; Iov 11:13; Iov 11:14;
 • 24 Aruncă* dar aurul în ţărână, aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor!
 • * 2 Cron 1:15;
 • 25 Şi atunci, Cel Atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăţia ta.
 • 26 Atunci, Cel Atotputernic va fi desfătarea ta*, şi îţi vei ridica** faţa spre Dumnezeu.
 • * Iov 27:10; Isa 58:14; ** Iov 11:15;
 • 27 Îl vei* ruga, şi te va asculta şi îţi vei putea împlini juruinţele.
 • * Ps 50:14; Ps 50:15; Isa 58:9;
 • 28 Pe ce vei pune mâna îţi va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina.
 • 29 Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta: Dumnezeu ajută pe cel* cu ochii plecaţi.
 • * Prov 29:23; Iac 4:6; 1 Pet 5:5;
 • 30 El va izbăvi chiar şi pe cel vinovat, care îşi va datora scăparea curăţiei mâinilor tale.”
  Iov, capitolul 22