Iov  


Capitolul 23
 • Răspunsul lui Iov
 • 1 Iov a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „Şi acum plângerea mea este tot o răzvrătire. Dar suferinţa îmi înăduşe suspinele.
 • 3 O, dacă aş* şti unde să-L găsesc, dacă aş putea să ajung până la scaunul Lui de domnie,
 • * Iov 13:3; Iov 16:21;
 • 4 mi-aş apăra pricina înaintea Lui, mi-aş umple gura cu dovezi!
 • 5 Aş şti ce poate să răspundă, aş vedea ce are să-mi spună.
 • 6 Şi-ar întrebuinţa El toată puterea ca să lupte* împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreşit.
 • * Isa 27:4; Isa 27:8; Isa 57:16;
 • 7 Doar un om fără prihană ar vorbi cu El, şi aş fi iertat pentru totdeauna de Judecătorul meu.
 • 8 Dar*, dacă mă duc la răsărit, nu este acolo; dacă mă duc la apus, nu-L găsesc:
 • * Iov 9:11;
 • 9 dacă are treabă la miazănoapte, nu-L pot vedea; dacă Se ascunde la miazăzi, nu-L pot descoperi.
 • 10 Dar El ştie* ce cale am urmat şi, dacă m-ar încerca**, aş ieşi curat ca aurul.
 • * Ps 139:1-3; ** Ps 17:3; Ps 66:10; Iac 1:12;
 • 11 Piciorul meu s-a ţinut de paşii* Lui; am ţinut calea Lui şi nu m-am abătut de la ea.
 • * Ps 44:18;
 • 12 N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia* la cuvintele gurii Lui.
 • * Ioan 4:32; Ioan 4:34;
 • 13 Dar hotărârea Lui este luată. Cine* I se va împotrivi? Ce-I doreşte sufletul, aceea** face.
 • * Iov 9:12; Iov 9:13; Iov 12:14; Rom 9:19; ** Ps 115:3;
 • 14 El Îşi va împlini dar planurile* faţă de mine şi va mai face şi multe altele.
 • * 1 Tes 3:3;
 • 15 De aceea tremur înaintea Lui şi, când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de El.
 • 16 Dumnezeu* mi-a tăiat inima, Cel Atotputernic m-a umplut de groază.
 • * Ps 22:14;
 • 17 Căci nu întunericul durerii mele mă nimiceşte, nici negura în care sunt înfăşurat.
  Iov, capitolul 23  
Versetul zilei
Ilie a zis atunci întregului popor: „Apropiaţi-vă de mine!” Tot poporul s-a apropiat de el. Şi Ilie a dres altarul Domnului, care fusese sfărâmat.
1 Imparati 18:30
Pune-l pe pagina ta