Iov  


Capitolul 26
 • Răspunsul lui Iov
 • 1 Iov a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „Cât de bine ştii tu să vii în ajutorul slăbiciunii! Cum dai tu ajutor braţului fără putere!
 • 3 Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere! Ce belşug de înţelepciune dai tu la iveală!
 • 4 Către cine se îndreaptă cuvintele tale? Şi al cui duh vorbeşte prin tine?
 • 5 Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape şi sub locuitorii lor.
 • 6 Înaintea Lui, Locuinţa morţilor este goală*, adâncul n-are acoperiş.
 • * Ps 139:8; Ps 139:11; Prov 15:11; Evr 4:13;
 • 7 El întinde* miazănoaptea asupra golului şi spânzură Pământul pe nimic.
 • * Iov 9:8; Ps 24:2; Ps 104:2;
 • 8 Leagă* apele în norii Săi şi norii nu se sparg sub greutatea lor.
 • * Prov 30:4;
 • 9 Acoperă faţa scaunului Său de domnie şi Îşi întinde norul peste el.
 • 10 A tras* o boltă pe faţa apelor, ca hotar între lumină şi întuneric.
 • * Iov 38:8; Ps 33:7; Ps 104:9; Prov 8:29; Ier 5:22;
 • 11 Stâlpii cerului se clatină şi se înspăimântă la ameninţarea Lui.
 • 12 Prin puterea Lui tulbură* marea, prin priceperea Lui îi sfărâmă furia.
 • * Exod 14:21; Ps 74:13; Isa 51:15; Ier 31:35;
 • 13 Suflarea Lui* înseninează cerul, mâna Lui străpunge şarpele** fugar.
 • * Ps 33:6; ** Isa 27:1;
 • 14 Şi acestea sunt doar marginile căilor Sale, şi numai adierea lor uşoară ajunge până la noi! Dar tunetul lucrărilor Lui puternice cine-l va auzi?”
  Iov, capitolul 26