Iov  


Capitolul 27
 • Cel din urmă răspuns al lui Iov
 • 1 Iov a luat din nou cuvântul, a vorbit în pilde şi a zis:
 • 2 „Viu este Dumnezeu, care* nu-mi dă dreptate! Viu este Cel Atotputernic, care îmi amărăşte viaţa,
 • * Iov 34:5;
 • 3 că, atâta vreme cât voi avea suflet şi suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele,
 • 4 buzele mele nu vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat.
 • 5 Departe de mine gândul să vă dau dreptate! Până la cea din urmă suflare îmi voi apăra* nevinovăţia.
 • * Iov 2:9; Iov 13:15;
 • 6 Ţin* să-mi scot dreptatea şi nu voi slăbi; inima** nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele.
 • * Iov 2:3; ** Fapte 24:16;
 • 7 Vrăjmaşul meu să fie ca cel rău şi potrivnicul meu, ca cel nelegiuit!
 • 8 Ce* nădejde-i mai rămâne celui nelegiuit când îi taie Dumnezeu firul vieţii, când îi ia sufletul?
 • * Mat 16:26; Luca 12:20;
 • 9 Îi ascultă* Dumnezeu strigătele când vine strâmtorarea peste el?
 • * Iov 35:12; Ps 18:41; Ps 109:7; Prov 1:28; Prov 28:9; Isa 1:15; Ier 14:12; Ezec 8:18; Mica 3:4; Ioan 9:31; Iac 4:3;
 • 10 Este* Cel Atotputernic desfătarea lui? Înalţă el în tot timpul rugăciuni lui Dumnezeu?
 • * Iov 22:26; Iov 22:27;
 • 11 Vă voi învăţa căile lui Dumnezeu, nu vă voi ascunde planurile Celui Atotputernic.
 • 12 Dar voi le cunoaşteţi şi sunteţi de acelaşi gând; pentru ce dar vorbiţi aşa de prosteşte?
 • 13 Iată* soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, moştenirea pe care o hotărăşte Cel Atotputernic celui nelegiuit.
 • * Iov 20:29;
 • 14 Dacă* are mulţi fii, îi are pentru sabie şi odraslele lui duc lipsă de pâine.
 • * Deut 28:41; Estera 9:10; Osea 9:13;
 • 15 Cei ce scapă din ai lui sunt îngropaţi de ciumă, şi văduvele* lor nu-i plâng.
 • * Ps 78:64;
 • 16 Dacă strânge argint ca ţărâna, dacă îngrămădeşte haine ca noroiul,
 • 17 el le strânge, dar cel fără vină se îmbracă în ele şi de argintul lui omul fără prihană* are parte.
 • * Prov 28:8; Ecl 2:26;
 • 18 Casa lui este ca aceea* pe care o zideşte molia, ca o colibă pe care şi-o face un străjer.
 • * Isa 1:8; Plang 2:6;
 • 19 Se culcă bogat şi moare despuiat; deschide ochii şi totul a pierit.
 • 20 Îl apucă groaza ca nişte* ape şi noaptea îl ia vârtejul.
 • * Iov 18:11;
 • 21 Vântul de răsărit îl ia şi se duce; îl smulge cu putere din locuinţa lui.
 • 22 Dumnezeu aruncă fără milă săgeţi împotriva lui, şi cel rău ar vrea să fugă, să scape de ele.
 • 23 Oamenii bat din palme la căderea lui şi-l fluieră la plecarea din locul lui.
  Iov, capitolul 27