Iov  


Capitolul 27
 • Cel din urmă răspuns al lui Iov
 • 1 Iov a luat din nou cuvântul, a vorbit în pilde şi a zis:
 • 2 „Viu este Dumnezeu, care* nu-mi dă dreptate! Viu este Cel Atotputernic, care îmi amărăşte viaţa,
 • * Iov 34:5;
 • 3 că, atâta vreme cât voi avea suflet şi suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele,
 • 4 buzele mele nu vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat.
 • 5 Departe de mine gândul să vă dau dreptate! Până la cea din urmă suflare îmi voi apăra* nevinovăţia.
 • * Iov 2:9; Iov 13:15;
 • 6 Ţin* să-mi scot dreptatea şi nu voi slăbi; inima** nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele.
 • * Iov 2:3; ** Fapte 24:16;
 • 7 Vrăjmaşul meu să fie ca cel rău şi potrivnicul meu, ca cel nelegiuit!
 • 8 Ce* nădejde-i mai rămâne celui nelegiuit când îi taie Dumnezeu firul vieţii, când îi ia sufletul?
 • * Mat 16:26; Luca 12:20;
 • 9 Îi ascultă* Dumnezeu strigătele când vine strâmtorarea peste el?
 • * Iov 35:12; Ps 18:41; Ps 109:7; Prov 1:28; Prov 28:9; Isa 1:15; Ier 14:12; Ezec 8:18; Mica 3:4; Ioan 9:31; Iac 4:3;
 • 10 Este* Cel Atotputernic desfătarea lui? Înalţă el în tot timpul rugăciuni lui Dumnezeu?
 • * Iov 22:26; Iov 22:27;
 • 11 Vă voi învăţa căile lui Dumnezeu, nu vă voi ascunde planurile Celui Atotputernic.
 • 12 Dar voi le cunoaşteţi şi sunteţi de acelaşi gând; pentru ce dar vorbiţi aşa de prosteşte?
 • 13 Iată* soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, moştenirea pe care o hotărăşte Cel Atotputernic celui nelegiuit.
 • * Iov 20:29;
 • 14 Dacă* are mulţi fii, îi are pentru sabie şi odraslele lui duc lipsă de pâine.
 • * Deut 28:41; Estera 9:10; Osea 9:13;
 • 15 Cei ce scapă din ai lui sunt îngropaţi de ciumă, şi văduvele* lor nu-i plâng.
 • * Ps 78:64;
 • 16 Dacă strânge argint ca ţărâna, dacă îngrămădeşte haine ca noroiul,
 • 17 el le strânge, dar cel fără vină se îmbracă în ele şi de argintul lui omul fără prihană* are parte.
 • * Prov 28:8; Ecl 2:26;
 • 18 Casa lui este ca aceea* pe care o zideşte molia, ca o colibă pe care şi-o face un străjer.
 • * Isa 1:8; Plang 2:6;
 • 19 Se culcă bogat şi moare despuiat; deschide ochii şi totul a pierit.
 • 20 Îl apucă groaza ca nişte* ape şi noaptea îl ia vârtejul.
 • * Iov 18:11;
 • 21 Vântul de răsărit îl ia şi se duce; îl smulge cu putere din locuinţa lui.
 • 22 Dumnezeu aruncă fără milă săgeţi împotriva lui, şi cel rău ar vrea să fugă, să scape de ele.
 • 23 Oamenii bat din palme la căderea lui şi-l fluieră la plecarea din locul lui.
  Iov, capitolul 27  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta