Iov  


Capitolul 28
 • 1 Argintul are o mină de unde se scoate şi aurul are un loc de unde este scos ca să fie curăţit.
 • 2 Fierul se scoate din pământ şi piatra se topeşte ca să dea arama.
 • 3 Omul pune capăt întunericului1, cercetează, până în ţinuturile cele mai adânci, pietrele ascunse în negura şi în umbra morţii.
 • 4 Sapă o fântână departe de locurile locuite; picioarele nu-i mai sunt de ajutor, stă atârnat şi se clatină, departe de locuinţele omeneşti2.
 • 5 Pământul, de unde iese pâinea, este răscolit înăuntrul lui ca de foc;
 • 6 pietrele lui cuprind safir şi în el se găseşte pulbere de aur.
 • 7 Pasărea de pradă nu-i cunoaşte cărarea. Ochiul vulturului n-a zărit-o,
 • 8 cele mai trufaşe dobitoace n-au călcat pe ea şi leul n-a trecut niciodată pe ea.
 • 9 Omul îşi pune mâna pe stânca de cremene şi răstoarnă munţii din rădăcină.
 • 10 Sapă şanţuri în stânci şi ochiul lui priveşte tot ce este de preţ în ele.
 • 11 Opreşte curgerea apelor şi scoate la lumină ce este ascuns.
 • 12 Dar* înţelepciunea unde se găseşte? Unde este locuinţa priceperii?
 • * Iov 28:20; Ecl 7:24;
 • 13 Omul nu-i cunoaşte preţul*, ea nu se găseşte în pământul celor vii.
 • * Prov 3:15;
 • 14 Adâncul* zice: ‘Nu este în mine’, şi marea zice: ‘Nu este la mine.’
 • * Iov 28:22; Rom 11:33; Rom 11:34;
 • 15 Ea* nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint;
 • * Prov 3:13-15; Prov 8:10; Prov 8:11; Prov 8:19; Prov 16:16;
 • 16 nu se cântăreşte pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir.
 • 17 Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales.
 • 18 Mărgeanul şi cristalul nu sunt nimic pe lângă ea: înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele.
 • 19 Topazul din Etiopia nu este ca ea şi aurul curat nu se cumpăneşte cu ea.
 • 20 De unde* vine atunci înţelepciunea? Unde este locuinţa priceperii?
 • * Iov 28:12;
 • 21 Este ascunsă de ochii tuturor celor vii, este ascunsă de păsările cerului.
 • 22 Adâncul* şi moartea zic: ‘Noi am auzit vorbindu-se de ea.’
 • * Iov 28:14;
 • 23 Dumnezeu îi ştie drumul, El îi cunoaşte locuinţa.
 • 24 Căci El vede până la marginile pământului, zăreşte* totul sub ceruri.
 • * Prov 15:3;
 • 25 Când a rânduit* greutatea vântului şi când a hotărât măsura apelor,
 • * Ps 135:7;
 • 26 când a dat legi* ploii şi când a însemnat drumul fulgerului şi tunetului,
 • * Iov 38:25;
 • 27 atunci a văzut înţelepciunea şi a arătat-o, i-a pus temeliile şi a pus-o la încercare.
 • 28 Apoi a zis omului: ‘Iată, frica de* Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău este pricepere.’”
 • * Deut 4:6; Ps 111:10; Prov 1:7; Prov 9:10; Ecl 12:13;
 • 1. Cu ajutorul felinarului de care se slujesc minerii.
 • 2. Zugrăvirea lucrătorilor atârnaţi de funii.
  Iov, capitolul 28