Iov  


Capitolul 29
 • Iov, mai înainte
 • 1 Iov a luat din nou cuvântul în pilde şi a zis:
 • 2 „O, cum nu pot să fiu ca* în lunile trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu,
 • * Iov 7:3;
 • 3 când* candela Lui strălucea deasupra capului meu şi lumina Lui mă călăuzea în întuneric!
 • * Iov 18:6;
 • 4 Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten* peste cortul meu,
 • * Ps 25:14;
 • 5 când Cel Atotputernic încă era cu mine şi când copiii mei stăteau în jurul meu;
 • 6 când mi se scăldau paşii* în smântână şi stânca** vărsa lângă mine pâraie de untdelemn!
 • * Gen 49:11; Deut 32:13; Deut 33:24; ** Iov 20:17; Ps 81:16;
 • 7 Dacă ieşeam să mă duc la poarta cetăţii şi dacă îmi pregăteam un scaun în piaţă,
 • 8 tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau şi stăteau în picioare.
 • 9 Mai-marii îşi opreau cuvântările şi îşi puneau* mâna la gură.
 • * Iov 21:5;
 • 10 Glasul căpeteniilor tăcea şi li se lipea limba* de cerul gurii.
 • * Ps 137:6;
 • 11 Urechea care mă auzea mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda.
 • 12 Căci scăpam* pe săracul care cerea ajutor şi pe orfanul lipsit de sprijin.
 • * Ps 72:12; Prov 21:13; Prov 24:11;
 • 13 Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei.
 • 14 Mă îmbrăcam cu dreptatea* şi-i slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta şi turban.
 • * Deut 24:13; Ps 132:9; Isa 59:17; Isa 61:10; Efes 6:14; 1 Tes 5:8;
 • 15 Orbului* îi eram ochi şi şchiopului, picior.
 • * Num 10:31;
 • 16 Celor nenorociţi le eram tată şi cercetam pricina* celui necunoscut.
 • * Prov 29:7;
 • 17 Rupeam falca* celui nedrept şi-i smulgeam prada din dinţi.
 • * Ps 58:6; Prov 30:14;
 • 18 Atunci ziceam: ‘În cuibul* meu voi muri, zilele mele vor fi multe ca nisipul.
 • * Ps 30:6;
 • 19 Apa* va pătrunde în rădăcinile mele, roua va sta toată noaptea peste ramurile mele.
 • * Ps 1:3; Ier 17:8; Iov 18:16;
 • 20 Slava mea va înverzi neîncetat şi arcul* îmi va întineri în mână.’
 • * Gen 49:24;
 • 21 Oamenii mă ascultau şi aşteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele.
 • 22 După cuvântările mele, niciunul nu răspundea şi cuvântul meu era pentru toţi o rouă binefăcătoare.
 • 23 Mă aşteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia* de primăvară.
 • * Zah 10:1;
 • 24 Când li se înmuia inima, le zâmbeam şi nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea.
 • 25 Îmi plăcea să mă duc la ei şi mă aşezam în fruntea lor; eram ca un împărat în mijlocul unei oştiri, ca un mângâietor lângă nişte întristaţi.
  Iov, capitolul 29  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta