Iov  


Capitolul 29
 • Iov, mai înainte
 • 1 Iov a luat din nou cuvântul în pilde şi a zis:
 • 2 „O, cum nu pot să fiu ca* în lunile trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu,
 • * Iov 7:3;
 • 3 când* candela Lui strălucea deasupra capului meu şi lumina Lui mă călăuzea în întuneric!
 • * Iov 18:6;
 • 4 Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten* peste cortul meu,
 • * Ps 25:14;
 • 5 când Cel Atotputernic încă era cu mine şi când copiii mei stăteau în jurul meu;
 • 6 când mi se scăldau paşii* în smântână şi stânca** vărsa lângă mine pâraie de untdelemn!
 • * Gen 49:11; Deut 32:13; Deut 33:24; ** Iov 20:17; Ps 81:16;
 • 7 Dacă ieşeam să mă duc la poarta cetăţii şi dacă îmi pregăteam un scaun în piaţă,
 • 8 tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau şi stăteau în picioare.
 • 9 Mai-marii îşi opreau cuvântările şi îşi puneau* mâna la gură.
 • * Iov 21:5;
 • 10 Glasul căpeteniilor tăcea şi li se lipea limba* de cerul gurii.
 • * Ps 137:6;
 • 11 Urechea care mă auzea mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda.
 • 12 Căci scăpam* pe săracul care cerea ajutor şi pe orfanul lipsit de sprijin.
 • * Ps 72:12; Prov 21:13; Prov 24:11;
 • 13 Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei.
 • 14 Mă îmbrăcam cu dreptatea* şi-i slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta şi turban.
 • * Deut 24:13; Ps 132:9; Isa 59:17; Isa 61:10; Efes 6:14; 1 Tes 5:8;
 • 15 Orbului* îi eram ochi şi şchiopului, picior.
 • * Num 10:31;
 • 16 Celor nenorociţi le eram tată şi cercetam pricina* celui necunoscut.
 • * Prov 29:7;
 • 17 Rupeam falca* celui nedrept şi-i smulgeam prada din dinţi.
 • * Ps 58:6; Prov 30:14;
 • 18 Atunci ziceam: ‘În cuibul* meu voi muri, zilele mele vor fi multe ca nisipul.
 • * Ps 30:6;
 • 19 Apa* va pătrunde în rădăcinile mele, roua va sta toată noaptea peste ramurile mele.
 • * Ps 1:3; Ier 17:8; Iov 18:16;
 • 20 Slava mea va înverzi neîncetat şi arcul* îmi va întineri în mână.’
 • * Gen 49:24;
 • 21 Oamenii mă ascultau şi aşteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele.
 • 22 După cuvântările mele, niciunul nu răspundea şi cuvântul meu era pentru toţi o rouă binefăcătoare.
 • 23 Mă aşteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia* de primăvară.
 • * Zah 10:1;
 • 24 Când li se înmuia inima, le zâmbeam şi nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea.
 • 25 Îmi plăcea să mă duc la ei şi mă aşezam în fruntea lor; eram ca un împărat în mijlocul unei oştiri, ca un mângâietor lângă nişte întristaţi.
  Iov, capitolul 29  
Versetul zilei
Ilie a zis atunci întregului popor: „Apropiaţi-vă de mine!” Tot poporul s-a apropiat de el. Şi Ilie a dres altarul Domnului, care fusese sfărâmat.
1 Imparati 18:30
Pune-l pe pagina ta