Iov  


Capitolul 3
 • Plângerea lui Iov
 • 1 După aceea, Iov a deschis gura şi a blestemat ziua în care s-a născut.
 • 2 A luat cuvântul şi a zis:
 • 3 „Blestemate* să fie ziua în care m-am născut şi noaptea care a zis: ‘S-a zămislit un copil de parte bărbătească!’
 • * Iov 10:18; Iov 10:19; Ier 15:10; Ier 20:14;
 • 4 Prefacă-se în întuneric ziua aceea, să nu Se îngrijească Dumnezeu de ea din cer şi să nu mai strălucească lumina peste ea!
 • 5 S-o cuprindă întunericul* şi umbra morţii, nori groşi să vină peste ea şi neguri de peste zi s-o înspăimânte!
 • * Iov 10:21; Iov 10:22; Iov 16:16; Iov 28:3; Ps 23:4; Ps 44:19; Ps 107:10; Ps 107:14; Ier 13:16; Amos 5:8;
 • 6 Noaptea aceea! S-o acopere întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărată între luni!
 • 7 Da, stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea!
 • 8 Blestemată să fie de cei ce blestemă zilele, de cei ce* ştiu să întărâte leviatanul1;
 • * Ier 9:17; Ier 9:18;
 • 9 să se întunece stelele din amurgul ei, în zadar să aştepte lumina şi să nu mai vadă genele zorilor zilei!
 • 10 Căci n-a închis pântecele care m-a zămislit, nici n-a ascuns suferinţa dinaintea ochilor mei.
 • 11 De ce* n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieşirea din pântecele ei?
 • * Iov 10:18;
 • 12 De ce am găsit genunchi* care să mă primească? Şi ţâţe care să-mi dea lapte?
 • * Gen 30:3; Isa 66:12;
 • 13 Acum aş fi culcat, aş fi liniştit, aş dormi şi m-aş odihni
 • 14 cu împăraţii şi cei mari de pe pământ, care şi-au zidit falnice* morminte,
 • * Iov 15:28;
 • 15 cu domnitorii care aveau aur şi şi-au umplut casele cu argint.
 • 16 Sau n-aş mai fi în viaţă, aş fi ca o stârpitură* îngropată, ca nişte copii care n-au văzut lumina!
 • * Ps 58:8;
 • 17 Acolo nu te mai necăjesc cei răi, acolo se odihnesc cei sleiţi de puteri.
 • 18 Acolo cei puşi în lanţuri sunt lăsaţi toţi în pace, nu mai aud* glasul asupritorului;
 • * Iov 39:7;
 • 19 cel mai mic şi cel mare sunt tot una acolo, şi robul scapă de stăpânul său.
 • 20 Pentru ce dă* Dumnezeu lumină celui ce suferă şi viaţă celor amărâţi** la suflet,
 • * Ier 20:18; ** 1 Sam 1:10; 2 Imp 4:27; Prov 31:6;
 • 21 care aşteaptă* moartea, şi nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară**,
 • * Apoc 9:6; ** Prov 2:4;
 • 22 care n-ar mai putea de bucurie şi de veselie dacă ar găsi mormântul?
 • 23 Pentru ce, zic, dă El lumină omului care nu ştie încotro să meargă, pe care îl îngrădeşte* Dumnezeu din toate părţile?
 • * Iov 19:8; Plang 3:7;
 • 24 Suspinele îmi sunt hrana de toate zilele şi jalea mi se varsă ca apa.
 • 25 De ce mă tem, aceea mi se întâmplă; de ce mi-e frică, de aceea am parte!
 • 26 N-am nici linişte, nici pace, nici odihnă, şi necazul dă peste mine.”
 • 1. Sau: crocodil.
  Iov, capitolul 3