Iov  


Capitolul 30
 • 1 Şi acum!… Am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinţi nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmei mele.
 • 2 Dar la ce mi-ar fi folosit puterea mâinilor lor, când ei nu erau în stare să ajungă la bătrâneţe?
 • 3 Sfrijiţi de sărăcie şi foame, fug în locuri uscate, de multă vreme părăsite şi pustii.
 • 4 Smulg ierburile sălbatice de lângă copăcei şi n-au ca pâine decât rădăcina de bucsău.
 • 5 Sunt izgoniţi din mijlocul oamenilor, strigă lumea după ei ca după nişte hoţi.
 • 6 Locuiesc în văi îngrozitoare, în peşterile pământului şi în stânci.
 • 7 Urlă printre tufişuri şi se adună sub mărăcini.
 • 8 Fiinţe mârşave şi dispreţuite, sunt izgoniţi din ţară.
 • 9 Şi acum*, astfel de oameni mă pun în cântecele lor, am ajuns de batjocura lor.
 • * Iov 17:6; Ps 35:15; Ps 69:12; Plang 3:14; Plang 3:63;
 • 10 Mă urăsc, mă ocolesc, mă scuipă* în faţă.
 • * Num 12:14; Deut 25:9; Isa 50:6; Mat 26:67; Mat 27:30;
 • 11 Nu se mai sfiesc şi mă înjosesc, nu mai au niciun frâu înaintea mea.
 • 12 Ticăloşii aceştia se scoală la dreapta mea şi îmi împing picioarele şi îşi croiesc* cărări împotriva mea, ca să mă piardă.
 • * Iov 19:12;
 • 13 Îmi nimicesc cărarea şi lucrează ca să mă prăpădească, ei, cărora nimeni nu le-ar veni în ajutor.
 • 14 Ca printr-o largă spărtură străbat spre mine, se năpustesc sub pocnetul dărâmăturilor.
 • 15 Mă apucă groaza. Slava îmi este spulberată ca de vânt, ca un nor a trecut fericirea mea.
 • 16 Şi acum, mi se topeşte* sufletul în mine şi m-au apucat zilele suferinţei.
 • * Ps 42:4;
 • 17 Noaptea mă pătrunde şi-mi smulge oasele, durerea care mă roade nu încetează.
 • 18 De tăria suferinţei, haina îşi pierde faţa, mi se lipeşte de trup ca o cămaşă.
 • 19 Dumnezeu m-a aruncat în noroi şi am ajuns ca ţărâna şi cenuşa.
 • 20 Strig către Tine şi nu-mi răspunzi; stau în picioare şi nu mă vezi.
 • 21 Eşti fără milă împotriva mea, lupţi împotriva mea cu tăria mâinii Tale.
 • 22 Mă ridici, îmi dai drumul pe vânt şi mă nimiceşti cu suflarea furtunii.
 • 23 Căci ştiu că mă duci la moarte, în locul unde* se întâlnesc toţi cei vii.
 • * Ps 42:4; Evr 9:27;
 • 24 Dar cel ce se prăbuşeşte nu-şi întinde mâinile? Cel în nenorocire nu cere ajutor?
 • 25 Nu plângeam* eu pe cel amărât? N-avea inima mea milă de cel lipsit?
 • * Ps 35:13; Ps 35:14; Rom 12:15;
 • 26 Mă aşteptam la fericire, şi, când colo, nenorocirea* a venit peste mine; trăgeam nădejde de lumină, şi, când colo, a venit întunericul.
 • * Ier 8:15;
 • 27 Îmi fierb măruntaiele fără încetare, m-au apucat zilele de durere.
 • 28 Umblu înnegrit*, dar nu de soare. Mă scol în plină adunare şi strig după ajutor.
 • * Ps 38:6; Ps 42:9; Ps 43:2;
 • 29 Am ajuns frate* cu şacalii, tovarăş cu struţii.
 • * Ps 102:6; Mica 1:8;
 • 30 Pielea* mi se înnegreşte şi cade, iar oasele** îmi ard şi se usucă.
 • * Ps 119:83; Plang 4:8; Plang 5:10; ** Ps 102:3;
 • 31 Harpa mea s-a prefăcut în instrument de jale şi cavalul meu scoate sunete plângătoare.
  Iov, capitolul 30