Iov  


Capitolul 31
 • 1 Făcusem un legământ cu ochii* mei, şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare.
 • * Mat 5:28;
 • 2 Dar ce soartă mi-a păstrat* Dumnezeu de sus? Ce moştenire mi-a trimis Cel Atotputernic din ceruri?
 • * Iov 20:29; Iov 27:13;
 • 3 Pieirea nu-i oare pentru cel rău şi nenorocirea pentru cei ce fac fărădelege?
 • 4 N-a cunoscut* Dumnezeu căile mele? Nu mi-a numărat El toţi paşii mei?
 • * 2 Cron 16:9; Iov 34:21; Prov 5:21; Prov 15:3; Ier 32:19;
 • 5 Dacă am umblat cu minciuna, dacă mi-a alergat piciorul după înşelăciune,
 • 6 să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană, şi-mi va vedea neprihănirea!
 • 7 De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima* ochii, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele,
 • * Num 15:39; Ecl 11:9; Ezec 6:9; Mat 5:29;
 • 8 atunci eu* să semăn, şi altul să secere şi odraslele mele să fie dezrădăcinate!
 • * Lev 26:16; Deut 28:30; Deut 28:38;
 • 9 Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la uşa aproapelui meu,
 • 10 atunci nevastă-mea să macine pentru altul* şi s-o necinstească alţii!
 • * 2 Sam 12:11; Ier 8:10;
 • 11 Căci aceasta ar fi fost o nelegiuire, o fărădelege* vrednică să fie pedepsită de judecători,
 • * Gen 38:24; Lev 20:10; Deut 22:22; Iov 31:28;
 • 12 un foc care mistuie până la nimicire şi care mi-ar fi prăpădit toată bogăţia.
 • 13 De aş fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele când se certa cu mine,
 • 14 ce aş putea să fac când Se ridică* Dumnezeu? Ce aş putea răspunde când pedepseşte El?
 • * Ps 44:21;
 • 15 Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele nu l-a făcut* şi pe el? Oare nu ne-a întocmit acelaşi Dumnezeu în pântecele mamei?
 • * Iov 34:19; Prov 14:31; Prov 22:2; Mal 2:10;
 • 16 Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei,
 • 17 dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să fi avut şi el partea lui din ea,
 • 18 eu, care din tinereţe l-am crescut ca un tată, eu, care de la naştere am sprijinit pe văduvă;
 • 19 dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învelitoare,
 • 20 fără ca inima lui să mă fi binecuvântat*, fără să fi fost încălzit de lâna mieilor mei;
 • * Deut 24:13;
 • 21 dacă am ridicat mâna împotriva orfanului*, pentru că mă simţeam sprijinit de judecători,
 • * Iov 22:9;
 • 22 atunci să mi se dezlipească umărul de la încheietură, să-mi cadă braţul şi să se sfărâme!
 • 23 Căci mă temeam* de pedeapsa lui Dumnezeu şi nu puteam lucra astfel din pricina măreţiei Lui.
 • * Isa 13:6; Ioel 1:15;
 • 24 Dacă mi-am pus* încrederea în aur, dacă am zis aurului: ‘Tu eşti nădejdea mea’,
 • * Marc 10:24; 1 Tim 6:17;
 • 25 dacă m-am îngâmfat* de mărimea averilor mele, de mulţimea bogăţiilor pe care le dobândisem,
 • * Ps 62:10; Prov 11:28;
 • 26 dacă am privit* soarele când strălucea, luna când înainta măreaţă
 • * Deut 4:19; Deut 11:16; Deut 17:3; Ezec 8:16;
 • 27 şi dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări1, ducându-mi mâna la gură –
 • 28 şi aceasta este tot o fărădelege* care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aş fi lepădat de Dumnezeul cel de sus –,
 • * Iov 31:11;
 • 29 dacă m-am bucurat de nenorocirea* vrăjmaşului meu, dacă am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea,
 • * Prov 17:5;
 • 30 eu, care n-am dat voie* limbii mele să păcătuiască, să-i ceară moartea cu blestem,
 • * Mat 5:44; Rom 12:14;
 • 31 dacă nu ziceau oamenii din cortul meu: ‘Unde este cel ce nu s-a săturat din carnea lui?’,
 • 32 dacă petrecea străinul* noaptea afară, dacă nu mi-aş fi deschis uşa să intre călătorul,
 • * Gen 19:2; Gen 19:3; Jud 19:20; Jud 19:21; Rom 12:13; Evr 13:2; 1 Pet 4:9;
 • 33 dacă mi-am ascuns fărădelegile, ca* oamenii2, şi mi-am închis nelegiuirile în sân,
 • * Gen 3:8; Gen 3:12; Prov 28:13; Osea 6:7;
 • 34 pentru că mă temeam de mulţime*, pentru că mă temeam de dispreţul familiilor, ţinându-mă deoparte şi necutezând să-mi trec pragul…
 • * Exod 23:2;
 • 35 O, de aş găsi pe cineva să* m-asculte! Iată apărarea mea, iscălită de mine: să-mi răspundă Cel** Atotputernic! Cine-mi va da plângerea iscălită de potrivnicul meu?
 • * Iov 33:6; ** Iov 13:22;
 • 36 Ca să-i port scrisoarea pe umăr, s-o leg de fruntea mea ca o cunună;
 • 37 să-i dau socoteală de toţi paşii mei, să mă apropii de el ca un domn.
 • 38 Dacă pământul meu strigă împotriva mea şi dacă brazdele lui varsă lacrimi;
 • 39 dacă i-am mâncat* rodul fără să-l fi plătit şi dacă am** întristat sufletul vechilor lui stăpâni,
 • * Iac 5:4; ** 1 Imp 21:19;
 • 40 atunci să crească spini* din el în loc de grâu şi neghină în loc de orz!” Sfârşitul cuvintelor lui Iov.
 • * Gen 3:18;
 • 1. Sărutări, în semn de închinare.
 • 2. Sau: ca Adam.
  Iov, capitolul 31