Iov  


Capitolul 33
 • 1 Acum dar, Iov, ascultă cuvântările mele, ia aminte la toate cuvintele mele!
 • 2 Iată, deschid gura şi mi se mişcă limba în cerul gurii.
 • 3 Cu curăţie de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat:
 • 4 Duhul* lui Dumnezeu m-a făcut şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.
 • * Gen 2:7;
 • 5 Dacă poţi, răspunde-mi, apără-ţi pricina, fii gata!
 • 6 Înaintea lui Dumnezeu eu sunt semenul* tău şi eu, ca şi tine, am fost făcut din noroi.
 • * Iov 9:34; Iov 9:35; Iov 13:20; Iov 13:21; Iov 31:35;
 • 7 Astfel, frica de mine* nu te va tulbura şi greutatea mea nu te va copleşi.
 • * Iov 9:34; Iov 13:21;
 • 8 Dar tu ai spus în auzul meu şi am auzit sunetul cuvintelor tale:
 • 9 ‘Sunt curat*, sunt fără păcat, sunt fără prihană, nu este fărădelege în mine.
 • * Iov 9:17; Iov 10:7; Iov 11:4; Iov 16:17; Iov 23:10; Iov 23:11; Iov 27:5; Iov 29:14; Iov 31:1;
 • 10 Şi Dumnezeu caută pricină de ură împotriva mea, mă socoteşte* vrăjmaş al Lui;
 • * Iov 13:24; Iov 16:9; Iov 19:11;
 • 11 îmi pune* picioarele în butuci, îmi pândeşte toate mişcările.’
 • * Iov 13:27; Iov 14:16; Iov 31:4;
 • 12 Îţi voi răspunde că aici n-ai dreptate, căci Dumnezeu este mai mare decât omul.
 • 13 Vrei dar să te cerţi* cu El pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui?
 • * Isa 45:9;
 • 14 Dumnezeu vorbeşte însă când într-un fel*, când într-altul, dar omul nu ia seama.
 • * Iov 40:5; Ps 62:11;
 • 15 El vorbeşte prin vise*, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc, când dorm în patul lor.
 • * Num 12:6; Iov 4:13;
 • 16 Atunci, El le dă înştiinţări* şi le întipăreşte învăţăturile Lui,
 • * Iov 36:10; Iov 36:15;
 • 17 ca să abată pe om de la rău şi să-l ferească de mândrie,
 • 18 ca să-i păzească sufletul de groapă şi viaţa de loviturile sabiei.
 • 19 Şi prin durere este mustrat omul în culcuşul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele.
 • 20 Atunci îi este greaţă* de pâine, chiar şi de bucatele cele mai alese.
 • * Ps 107:18;
 • 21 Carnea i se prăpădeşte şi piere, oasele care nu i se vedeau rămân goale;
 • 22 sufletul i se apropie de groapă şi viaţa, de vestitorii morţii.
 • 23 Dar, dacă se găseşte un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze,
 • 24 Dumnezeu Se îndură de el şi zice îngerului: ‘Izbăveşte-l, ca să nu se coboare în groapă; am găsit un preţ de răscumpărare pentru el!’
 • 25 Şi atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereţii lui.
 • 26 Se roagă lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îi este binevoitor, îl lasă să-I vadă Faţa cu bucurie şi-i dă înapoi nevinovăţia.
 • 27 Atunci, el cântă înaintea oamenilor şi* zice: ‘Am păcătuit, am călcat dreptatea şi n-am fost** pedepsit după faptele mele;
 • * 2 Sam 12:13; Prov 28:13; Luca 15:21; 1 Ioan 1:9; ** Rom 6:21;
 • 28 Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul* ca să nu intre în groapă şi viaţa mea vede lumina!’
 • * Isa 38:17;
 • 29 Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului,
 • 30 ca să-l ridice* din groapă, ca să-l lumineze cu lumina celor vii.
 • * Iov 33:28; Ps 56:13;
 • 31 Ia aminte, Iov, şi ascultă-mă! Taci, şi voi vorbi!
 • 32 Dacă ai ceva de spus, răspunde-mi! Vorbeşte, căci aş vrea să-ţi dau dreptate.
 • 33 Dacă n-ai nimic de zis, ascultă-mă*! Taci, şi te voi învăţa înţelepciunea.”
 • * Ps 34:11;
  Iov, capitolul 33