Iov  


Capitolul 34
 • 1 Elihu a luat din nou cuvântul şi a zis:
 • 2 „Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele! Luaţi aminte la mine, pricepuţilor!
 • 3 Căci urechea* deosebeşte cuvintele cum gustă cerul gurii bucatele.
 • * Iov 6:30; Iov 12:11;
 • 4 Să alegem ce este drept, să vedem între noi ce este bun.
 • 5 Iov a zis: ‘Sunt nevinovat* Şi Dumnezeu nu vrea** să-mi dea dreptate;
 • * Iov 33:9; ** Iov 27:2;
 • 6 am* dreptate şi trec drept mincinos; rana mea este jalnică, şi sunt fără păcat.’
 • * Iov 9:17;
 • 7 Este vreun om ca Iov, care* să bea batjocura ca apa,
 • * Iov 15:16;
 • 8 care să umble în tovărăşia celor ce fac rău, care să meargă mână în mână cu cei nelegiuiţi?
 • 9 Căci* el a zis: ‘Nu-i foloseşte nimic omului să-şi pună plăcerea în Dumnezeu.’
 • * Iov 9:22; Iov 9:23; Iov 9:30; Iov 35:3; Mal 3:14;
 • 10 Ascultaţi-mă dar, oameni pricepuţi! Departe* de Dumnezeu nedreptatea, departe de Cel Atotputernic fărădelegea!
 • * Gen 18:25; Deut 32:4; 2 Cron 19:7; Iov 8:3; Iov 36:23; Ps 92:15; Rom 9:14;
 • 11 El dă omului după* faptele lui, răsplăteşte fiecăruia după căile lui.
 • * Ps 62:12; Prov 24:12; Ier 32:19; Ezec 33:20; Mat 16:27; Rom 2:6; 2 Cor 5:10; 1 Pet 1:17; Apoc 22:12;
 • 12 Nu, negreşit, Dumnezeu nu săvârşeşte fărădelegea; Cel Atotputernic nu calcă dreptatea*.
 • * Iov 8:3;
 • 13 Cine L-a însărcinat să cârmuiască pământul? Cine I-a dat lumea în grija Lui?
 • 14 Dacă nu s-ar gândi decât la El, dacă Şi-ar lua înapoi* duhul şi suflarea,
 • * Ps 104:29;
 • 15 tot ce este carne* ar pieri deodată şi omul s-ar întoarce în ţărână.
 • * Gen 3:19; Ecl 12:7;
 • 16 Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta, ia aminte la glasul cuvintelor mele!
 • 17 Oare ar putea să domnească* un vrăjmaş al dreptăţii? Şi vei osândi tu pe Cel drept, pe Cel puternic,
 • * Gen 18:25; 2 Sam 23:3;
 • 18 care* strigă către împăraţi: ‘Netrebnicilor!’ Şi către domnitori: ‘Nelegiuiţilor!’,
 • * Exod 22:28;
 • 19 care nu* caută la faţa celor mari şi nu face deosebire între bogat şi sărac, pentru că toţi sunt lucrarea** mâinilor Lui?
 • * Deut 10:17; 2 Cron 19:7; Fapte 10:34; Rom 2:11; Gal 2:6; Efes 6:9; Col 3:25; 1 Pet 1:17; ** Iov 31:15;
 • 20 Într-o clipă, ei îşi pierd viaţa. La miezul nopţii*, un popor se clatină şi piere. Cel puternic piere, fără amestecul mâinii vreunui om.
 • * Exod 12:29; Exod 12:30;
 • 21 Căci Dumnezeu vede* purtarea tuturor, priveşte paşii fiecăruia.
 • * 2 Cron 16:9; Iov 31:4; Ps 34:15; Prov 5:21; Prov 15:3; Ier 16:17; Ier 32:19;
 • 22 Nu* este nici întuneric, nici umbră a morţii unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.
 • * Ps 139:12; Amos 9:2; Amos 9:3; Evr 4:13;
 • 23 Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui.
 • 24 El* zdrobeşte pe cei mari fără cercetare şi pune pe alţii în locul lor.
 • * Dan 2:21;
 • 25 Căci El cunoaşte faptele lor: noaptea îi răstoarnă, sunt zdrobiţi.
 • 26 Îi loveşte ca pe nişte nelegiuiţi în faţa tuturor.
 • 27 Abătându-se* de la El şi părăsind** toate căile Lui,
 • * 1 Sam 15:11; ** Ps 28:5; Isa 5:12;
 • 28 ei au făcut* să se înalţe la Dumnezeu strigătul săracului. I-au îndreptat luarea aminte** la strigătul celui nenorocit.
 • * Exod 22:23; ** Iov 35:9; Iac 5:4;
 • 29 Dacă dă El pace, cine poate s-o tulbure? Dacă Îşi ascunde El Faţa, cine poate să-L vadă? La fel Se poartă fie cu un popor, fie cu un om,
 • 30 pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpânească şi să nu mai fie o* cursă pentru popor.
 • * 1 Imp 12:28; 1 Imp 12:30; 2 Imp 21:9;
 • 31 Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu: ‘Am fost pedepsit, nu* voi mai păcătui;
 • * Dan 9:7-14;
 • 32 arată-mi ce nu văd; dacă am făcut nedreptăţi, nu voi mai face’?
 • 33 Oare după părerea ta va face Dumnezeu dreptate? Tu lepezi, tu alegi, şi nu eu; Spune dar ce ştii!
 • 34 Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea, înţeleptul care m-ascultă va gândi ca mine:
 • 35 Iov* vorbeşte fără pricepere, şi cuvântările lui sunt lipsite de judecată.
 • * Iov 35:16;
 • 36 Să fie încercat dar mai departe, fiindcă răspunde ca cei răi!
 • 37 Căci adaugă la greşelile lui păcate noi; bate din palme în mijlocul nostru, îşi înmulţeşte cuvintele împotriva lui Dumnezeu.”
  Iov, capitolul 34