Iov  


Capitolul 35
 • 1 Elihu a luat din nou cuvântul şi a zis:
 • 2 „Îţi închipui că ai dreptate şi crezi că te îndreptăţeşti înaintea lui Dumnezeu
 • 3 când* zici: ‘La ce-mi foloseşte, ce câştig am că nu păcătuiesc?’
 • * Iov 21:15; Iov 34:9;
 • 4 Îţi voi răspunde şi la aceasta, ţie şi prietenilor* tăi totodată.
 • * Iov 34:8;
 • 5 Uită-te* spre ceruri şi priveşte! Vezi norii cât de sus sunt faţă de tine?
 • * Iov 22:12;
 • 6 Dacă păcătuieşti, ce rău Îi faci Lui? Şi când păcatele ţi se înmulţesc, ce-I faci* Lui?
 • * Prov 8:36; Ier 7:19;
 • 7 Dacă eşti drept*, ce-I dai Lui? Ce primeşte El din mâna ta?
 • * Iov 22:2; Iov 22:3; Ps 16:2; Prov 9:12; Rom 11:35;
 • 8 Răutatea ta nu poate vătăma decât pe semenul tău, dreptatea ta nu foloseşte decât fiului omului.
 • 9 Oamenii strigă împotriva mulţimii apăsătorilor*, se plâng de silnicia multora;
 • * Exod 2:23; Iov 34:28;
 • 10 dar niciunul nu zice: ‘Unde* este Dumnezeu, Făcătorul meu, care** ne insuflă cântări de veselie noaptea,
 • * Isa 51:13; ** Ps 42:8; Ps 77:6; Ps 149:5; Fapte 16:25;
 • 11 care ne învaţă mai mult decât pe dobitoacele pământului şi ne dă mai multă pricepere* decât păsărilor cerului?’
 • * Ps 94:12;
 • 12 Să tot strige* ei atunci, căci Dumnezeu nu răspunde din pricina mândriei celor răi.
 • * Prov 1:28;
 • 13 Degeaba strigă, căci Dumnezeu* n-ascultă, Cel Atotputernic nu ia aminte.
 • * Iov 27:9; Prov 15:29; Isa 1:15; Ier 11:11;
 • 14 Măcar că* zici că nu-L vezi, totuşi pricina ta este înaintea Lui: aşteaptă-L**!
 • * Iov 9:11; ** Ps 37:5; Ps 37:6;
 • 15 Dar, pentru că mânia Lui nu pedepseşte* încă, nu înseamnă că puţin Îi pasă de nelegiuire.
 • * Ps 89:32;
 • 16 Aşa că Iov îşi deschide* gura degeaba şi spune o mulţime de vorbe fără rost.”
 • * Iov 34:35; Iov 34:37; Iov 38:2;
  Iov, capitolul 35