Iov  


Capitolul 36
 • 1 Elihu a urmat şi a zis:
 • 2 „Aşteaptă puţin şi voi urma, căci mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu.
 • 3 Îmi voi lua temeiurile de departe şi voi dovedi dreptatea Ziditorului meu.
 • 4 Fii încredinţat, cuvântările mele nu sunt minciuni, ci ai de-a face cu un om cu simţăminte curate.
 • 5 Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni şi este puternic* prin tăria priceperii Lui.
 • * Iov 9:4; Iov 12:13; Iov 12:16; Iov 37:23; Ps 99:4;
 • 6 El nu lasă pe cel rău să trăiască şi face dreptate celui nenorocit.
 • 7 Nu-Şi* întoarce ochii de la cei fără prihană şi-i pune pe scaunul de domnie cu** împăraţii, îi aşază pentru totdeauna ca să domnească.
 • * Ps 33:18; Ps 34:15; ** Ps 113:8;
 • 8 Se întâmplă să cadă în lanţuri* şi să fie prinşi în legăturile nenorocirii?
 • * Ps 107:10;
 • 9 Le pune înainte faptele lor, fărădelegile lor, mândria lor.
 • 10 Îi înştiinţează* ca să se îndrepte, îi îndeamnă să se întoarcă de la nelegiuire.
 • * Iov 33:16; Iov 33:23;
 • 11 Dacă ascultă şi se supun, îşi sfârşesc* zilele în fericire şi anii în bucurie.
 • * Iov 21:13; Isa 1:19; Isa 1:20;
 • 12 Dacă n-ascultă, pier ucişi de sabie, mor în orbirea lor.
 • 13 Nelegiuiţii se mânie*, nu strigă către Dumnezeu când îi înlănţuie;
 • * Rom 2:5;
 • 14 îşi pierd viaţa în* tinereţe, mor ca cei desfrânaţi.
 • * Iov 15:32; Iov 22:16; Ps 55:23;
 • 15 Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui şi prin suferinţă îl înştiinţează.
 • 16 Şi pe tine te va scoate din strâmtoare, ca să te pună la loc* larg, în slobozenie deplină, şi masa** ta va fi încărcată cu bucate gustoase.
 • * Ps 18:19; Ps 31:8; Ps 118:5; ** Ps 23:5; Ps 36:8;
 • 17 Dar, dacă-ţi aperi pricina ca un nelegiuit, pedeapsa este nedezlipită de pricina ta.
 • 18 Supărarea să nu te împingă la batjocură şi mărimea* preţului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire!
 • * Ps 49:7;
 • 19 Oare ar ajunge strigătele* tale să te scoată din necaz şi chiar toate puterile pe care le-ai putea desfăşura?
 • * Prov 11:4;
 • 20 Nu suspina după noapte, care ia popoarele din locul lor.
 • 21 Fereşte-te să faci* rău, căci suferinţa te îndeamnă** la rău.
 • * Ps 66:18; ** Evr 11:25;
 • 22 Dumnezeu este mare în puterea Lui; cine ar putea să înveţe* pe alţii ca El?
 • * Isa 40:13; Isa 40:14; Rom 11:34; 1 Cor 2:16;
 • 23 Cine Îi cere socoteală* de căile Lui şi cine îndrăzneşte să-I** spună: ‘Faci rău’?
 • * Iov 34:13; ** Iov 34:10;
 • 24 Nu uita să lauzi* faptele Lui, pe care toţi oamenii trebuie să le mărească!
 • * Ps 92:5; Apoc 15:3;
 • 25 Orice om le priveşte, fiecare muritor le vede de departe.
 • 26 Iată ce mare e Dumnezeu! Dar noi nu-L putem pricepe*, numărul anilor** Lui nimeni nu l-a pătruns.
 • * 1 Cor 13:12; ** Ps 90:2; Ps 102:24; Ps 102:27; Evr 1:12;
 • 27 Căci El trage* la El picăturile de apă, le preface în abur şi dă ploaia,
 • * Ps 147:8;
 • 28 pe care norii* o strecoară şi o picură peste mulţimea oamenilor.
 • * Prov 3:20;
 • 29 Şi cine poate pricepe ruperea norului şi bubuitul cortului Său?
 • 30 Iată, El Îşi întinde lumina* în jurul Lui şi acoperă adâncimile mării.
 • * Iov 37:3;
 • 31 Prin aceste mijloace*, El judecă popoarele şi dă** belşug de hrană.
 • * Iov 37:13; Iov 38:23; ** Ps 136:25; Fapte 14:17;
 • 32 Ia fulgerul în mână şi-l aruncă asupra potrivnicilor Lui.
 • 33 Dă de veste că e de faţă printr-un* bubuit şi până şi turmele Îi simt apropierea.
 • * 1 Imp 18:41; 1 Imp 18:45;
  Iov, capitolul 36