Iov  


Capitolul 38
 • Răspunsul Domnului
 • 1 Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul* furtunii şi a zis:
 • * Exod 19:16; Exod 19:18; 1 Imp 19:11; Ezec 1:4; Naum 1:3;
 • 2 „Cine* este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări** fără pricepere?
 • * Iov 34:35; Iov 42:3; ** 1 Tim 1:7;
 • 3 Încinge-ţi mijlocul* ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.
 • * Iov 40:7;
 • 4 Unde* erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere.
 • * Ps 104:5; Prov 8:29; Prov 30:4;
 • 5 Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el?
 • 6 Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului
 • 7 atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi* fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?
 • * Iov 1:6;
 • 8 Cine* a închis marea cu porţi când s-a aruncat din pântecele mamei ei,
 • * Gen 1:9; Ps 33:7; Ps 104:9; Prov 8:29; Ier 5:22;
 • 9 când i-am făcut haină din nori şi scutece din întuneric,
 • 10 când i-am pus hotar* şi când i-am pus zăvoare şi porţi,
 • * Iov 26:10;
 • 11 când am zis: ‘Până aici să vii, să nu treci mai departe; aici să ţi se oprească* mândria valurilor tale’?
 • * Ps 89:9; Ps 93:4;
 • 12 De când eşti, ai poruncit* tu dimineţii? Ai arătat zorilor locul lor,
 • * Ps 74:16; Ps 148:5;
 • 13 ca să apuce capetele pământului şi să scuture pe cei răi* de pe el?
 • * Ps 104:35;
 • 14 Ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete şi toate lucrurile să se arate îmbrăcate ca în haina lor adevărată?
 • 15 Pentru ca cei răi să fie lipsiţi de lumina* lor şi braţul** care se ridică să fie zdrobit?
 • * Iov 18:5; ** Ps 10:15;
 • 16 Ai pătruns tu până la izvoarele* mării? Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului?
 • * Ps 77:19;
 • 17 Ţi s-au deschis porţile* morţii? Sau ai văzut tu porţile umbrei morţii?
 • * Ps 9:13;
 • 18 Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului? Vorbeşte, dacă ştii toate aceste lucruri.
 • 19 Unde este drumul care duce la locaşul luminii? Şi întunericul unde îşi are locuinţa?
 • 20 Poţi să le urmăreşti până la hotarul lor şi să cunoşti cărările locuinţei lor?
 • 21 Ştii, căci atunci erai născut şi numărul zilelor tale este mare!
 • 22 Ai ajuns tu până la cămările* zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei,
 • * Ps 135:7;
 • 23 pe care* le păstrez pentru vremurile de strâmtorare, pentru zilele de război şi de bătălie?
 • * Exod 9:18; Ios 10:11; Isa 30:30; Ezec 13:11; Ezec 13:13; Apoc 16:21;
 • 24 Pe ce cale se împarte lumina? Şi pe ce cale se împrăştie vântul de răsărit pe pământ?
 • 25 Cine a deschis* un loc de scurgere ploii şi a însemnat drumul fulgerului şi al tunetului,
 • * Iov 28:26;
 • 26 pentru ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori, pe un pustiu unde nu sunt oameni;
 • 27 pentru ca să adape* locurile pustii şi uscate şi ca să facă să încolţească şi să răsară iarba?
 • * Ps 107:35;
 • 28 Are ploaia* tată? Cine dă naştere picăturilor de rouă?
 • * Ps 147:8; Ier 14:22;
 • 29 Din al cui sân iese gheaţa şi cine naşte promoroaca* cerului,
 • * Ps 147:16;
 • 30 ca apele să se îngroaşe ca o piatră şi faţa adâncului să* se întărească?
 • * Iov 37:10;
 • 31 Poţi să înnozi tu legăturile Găinuşei* sau să dezlegi frânghiile Orionului?
 • * Iov 9:9; Amos 5:8;
 • 32 Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului şi tu cârmuieşti Ursa-Mare cu puii ei?
 • 33 Cunoşti tu legile* cerului? Sau tu îi orânduieşti stăpânirea pe pământ?
 • * Ier 31:35;
 • 34 Îţi înalţi tu glasul până la nori, ca să chemi să te acopere râuri de ape?
 • 35 Poţi tu să arunci fulgerele ca să plece? Îţi zic ele: ‘Iată-ne’?
 • 36 Cine* a pus înţelepciunea în negura norilor sau cine a dat pricepere întocmirii văzduhului?
 • * Iov 32:8; Ps 51:6; Ecl 2:26;
 • 37 Cine poate să numere norii cu înţelepciune şi să verse burdufurile cerurilor,
 • 38 pentru ca să înceapă pulberea să facă noroi şi bulgării de pământ să se lipească împreună?
 • 39 Tu* izgoneşti prada pentru leoaică şi tu potoleşti foamea puilor de lei
 • * Ps 104:21; Ps 145:15;
 • 40 când stau ghemuiţi în vizuina lor, când stau la pândă în culcuşul lor?
 • 41 Cine pregăteşte corbului* hrana, când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciţi şi flămânzi?
 • * Ps 147:9; Mat 6:26;
  Iov, capitolul 38