Iov  


Capitolul 40
 • 1 Domnul a vorbit lui Iov şi a zis:
 • 2 „Eşti încredinţat acum tu, care vorbeşti* împotriva Celui Atotputernic? Tu, care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?”
 • * Iov 33:13;
 • 3 Iov a răspuns Domnului şi a zis:
 • 4 „Iată, eu sunt prea* mic. Ce să-Ţi răspund? Îmi pun mâna la gură.
 • * Ezra 9:6; Iov 42:6; Ps 51:4;
 • 5 Am vorbit o dată, şi nu voi mai răspunde; de două ori, şi nu voi mai adăuga nimic.”
 • 6 Domnul* a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis:
 • * Iov 38:1;
 • 7 „Încinge-ţi mijlocul* ca un viteaz ca Eu** să te întreb, şi tu să Mă înveţi.
 • * Iov 38:3; ** Iov 42:4;
 • 8 Vrei* să nimiceşti până şi dreptatea Mea? Şi să Mă osândeşti, ca să-ţi scoţi dreptatea?
 • * Ps 51:4; Rom 3:4;
 • 9 Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu şi un glas de tunet* ca al Lui?
 • * Iov 37:4; Ps 29:3; Ps 29:4;
 • 10 Împodobeşte-te cu* măreţie şi mărime, îmbracă-te cu strălucire şi cu slavă!
 • * Ps 93:1; Ps 104:1;
 • 11 Varsă-ţi valurile mâniei tale şi doboară cu o privire pe cei trufaşi!
 • 12 Smereşte cu o privire pe cei* trufaşi, zdrobeşte pe loc pe cei răi,
 • * Isa 2:12; Dan 4:37;
 • 13 ascunde-i pe toţi împreună în ţărână, înveleşte-le faţa în întuneric!
 • 14 Şi atunci voi aduce şi Eu laudă puterii dreptei tale.
 • 15 Uită-te la hipopotamul căruia i-am dat viaţă, ca şi ţie! El mănâncă iarbă ca boul.
 • 16 Uită-te ce tărie are în coapse şi ce putere are în muşchii pântecelui său!
 • 17 Îşi îndoaie coada tare ca un cedru şi vinele coapselor lui sunt întreţesute.
 • 18 Oasele lui sunt ca nişte ţevi de aramă, mădularele lui sunt ca nişte drugi de fier.
 • 19 El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu. Cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliţă1.
 • 20 El îşi găseşte hrana* în munţi, unde se joacă toate fiarele câmpului.
 • * Ps 104:14;
 • 21 Se culcă sub lotus, în mijlocul trestiilor şi mlaştinilor.
 • 22 Desişul lotusului îl acoperă cu umbra lui, sălciile pârâului îl înconjoară.
 • 23 Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge: chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămâne liniştit.
 • 24 Crezi că-l poţi prinde lovindu-l în faţă? Sau crezi că-i vei putea străpunge nasul cu ajutorul laţurilor?
 • 1. Adică dinţi mari, ca să se apere.
  Iov, capitolul 40