Iov  


Capitolul 41
 • 1 Poţi tu să prinzi leviatanul*1 cu undiţa sau să-i legi limba cu o funie?
 • * Ps 104:26; Isa 27:1;
 • 2 Îi vei putea petrece papura prin nări sau să-i străpungi cu un cârlig falca?
 • 3 Îţi va face el multe rugăminţi? Îţi va vorbi el cu un glas dulce?
 • 4 Va face el un legământ cu tine, ca să-ţi fie rob pe vecie?
 • 5 Te vei juca tu cu el ca şi cu o pasăre? Îl vei lega tu ca să-ţi înveseleşti fetele?
 • 6 Fac pescarii negoţ cu el? Îl împart ei între negustori?
 • 7 Îi vei acoperi pielea cu ţepuşe şi capul cu chingi?
 • 8 Ridică-ţi numai mâna împotriva lui, şi nu-ţi va mai veni gust să-l loveşti.
 • 9 Iată că eşti înşelat în aşteptarea ta de a-l prinde: numai să-l vezi, şi cazi la pământ!
 • 10 Nimeni nu este atât de îndrăzneţ ca să-l întărâte. Cine Mi s-ar împotrivi în faţă?
 • 11 Cui sunt dator*, ca să-i plătesc? Sub cer totul** este al Meu.
 • * Isa 37:29; ** Rom 11:35;
 • 12 Vreau să mai vorbesc iarăşi de mădularele lui şi de tăria lui, şi de frumuseţea întocmirii lui.
 • 13 Cine-i va putea ridica veşmântul? Cine va putea pătrunde între fălcile lui?
 • 14 Cine va putea deschide porţile gurii lui? Şirurile dinţilor lui cât sunt de înspăimântătoare!
 • 15 Scuturile2 lui măreţe şi puternice sunt unite împreună ca printr-o pecete;
 • 16 se ţin unul de altul şi nici aerul n-ar putea trece printre ele.
 • 17 Sunt ca nişte fraţi care se îmbrăţişează, se apucă şi rămân nedespărţiţi.
 • 18 Strănuturile lui fac să strălucească lumina; ochii lui sunt ca geana zorilor.
 • 19 Din gura lui ţâşnesc flăcări, scapără scântei de foc din ea.
 • 20 Din nările lui iese fum, ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o căldare fierbinte.
 • 21 Suflarea lui aprinde cărbunii şi gura lui aruncă flăcări.
 • 22 Tăria lui stă în grumaz şi înaintea lui sare groaza.
 • 23 Părţile lui cele cărnoase se ţin împreună, ca turnate pe el, neclintite.
 • 24 Inima lui este tare ca piatra, tare ca piatra de moară care stă dedesubt.
 • 25 Când se scoală el, tremură vitejii şi spaima îi pune pe fugă.
 • 26 Degeaba este lovit cu sabia; căci suliţa, săgeata şi pavăza nu folosesc la nimic.
 • 27 Pentru el, fierul este ca paiul, arama, ca lemnul putred.
 • 28 Săgeata nu-l pune pe fugă, pietrele din praştie sunt ca pleava pentru el.
 • 29 Nu vede în ghioagă decât un fir de pai şi râde la şuieratul săgeţilor.
 • 30 Sub pântecele lui sunt ţepi ascuţiţi: ai zice că este o grapă întinsă peste noroi.
 • 31 Face să clocotească fundul mării ca un cazan şi-l clatină ca pe un vas plin cu mir.
 • 32 În urmă, el lasă o cărare luminoasă, şi adâncul pare ca pletele unui bătrân.
 • 33 Pe pământ nimic nu-i este stăpân; este făcut ca să nu se teamă de nimic.
 • 34 Priveşte cu dispreţ tot ce este înălţat, este împăratul* celor mai mândre dobitoace.”
 • * Exod 19:6; Deut 10:14; Ps 24:1; Ps 50:12; 1 Cor 10:26; 1 Cor 10:28;
 • 1. Sau: crocodilul.
 • 2. Solzii.
  Iov, capitolul 41  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta