Iov  


Capitolul 42
 • Smerirea şi căinţa lui Iov
 • 1 Iov a răspuns Domnului şi a zis:
 • 2 „Ştiu că Tu poţi* totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” –
 • * Gen 18:14; Mat 19:26; Marc 10:27; Marc 14:36; Luca 18:27;
 • 3 „Cine* este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?” – „Da, am vorbit, fără să le înţeleg, de minuni care sunt mai presus de mine** şi pe care nu le pricep.” –
 • * Iov 38:2; ** Ps 40:5; Ps 131:1; Ps 139:6;
 • 4 „Ascultă-Mă şi voi vorbi; te* voi întreba şi Mă vei învăţa.” –
 • * Iov 38:3; Iov 40:7;
 • 5 „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut.
 • 6 De aceea mi-e scârbă de mine* şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.”
 • * Ezra 9:6; Iov 40:4;
 • 7 După ce a vorbit aceste cuvinte lui Iov, Domnul a zis lui Elifaz din Teman: „Mânia Mea S-a aprins împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-aţi vorbit aşa de drept de Mine cum a vorbit robul Meu Iov.
 • 8 Luaţi acum şapte* viţei şi şapte berbeci, duceţi-vă** la robul Meu Iov şi aduceţi o ardere-de-tot pentru voi. Robul Meu Iov să se roage pentru voi, şi numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-aţi vorbit aşa de drept despre Mine cum a vorbit robul Meu Iov.”
 • * Num 23:1; ** Mat 5:24; Gen 20:17; Iac 5:15; Iac 5:16; 1 Ioan 5:16;
 • 9 Elifaz din Teman, Bildad din Şuah şi Ţofar din Naama s-au dus şi au făcut cum le spusese Domnul. Şi Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov.
 • 10 Domnul* a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit** decât tot ce avusese.
 • * Ps 14:7; Ps 126:1; ** Isa 40:2;
 • 11 Fraţii*, surorile şi vechii prieteni ai lui Iov au venit toţi să-l vadă şi au mâncat cu el în casă. L-au plâns şi l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el, şi fiecare i-a dat un chesita şi un inel de aur.
 • * Iov 19:13;
 • 12 În cei din urmă ani* ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei dintâi. A avut paisprezece mii** de oi, şase mii de cămile, o mie de perechi de boi şi o mie de măgăriţe.
 • * Iov 8:7; Iac 5:11; ** Iov 1:3;
 • 13 A avut şapte* fii şi trei fete;
 • * Iov 1:2;
 • 14 celei dintâi i-a pus numele Iemima, celei de a doua Cheţia şi celei de a treia Cheren-Hapuc.
 • 15 În toată ţara nu erau femei aşa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moştenire printre fraţii lor.
 • 16 Iov a mai trăit* după aceea o sută patruzeci de ani şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam.
 • * Iov 5:26; Prov 3:16;
 • 17 Şi Iov a murit bătrân şi sătul* de zile.
 • * Gen 25:8;
  Iov, capitolul 42
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta