Iov  


Capitolul 5
 • Nelegiuitul piere
 • 1 Strigă acum! Cine îţi va răspunde? Căruia dintre sfinţi îi vei vorbi?
 • 2 Nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui.
 • 3 Am* văzut pe un nebun prinzând rădăcină; apoi, deodată, i-am blestemat locuinţa.
 • * Ps 37:35; Ps 37:36; Ier 12:2; Ier 12:3;
 • 4 Fiii* lui n-au noroc, sunt călcaţi în picioare la poartă, şi nimeni** nu-i scapă!
 • * Ps 119:155; Ps 127:5; ** Ps 109:12;
 • 5 Secerişul lui este mâncat de cei flămânzi, care vin să-l ia chiar şi din spini, şi averile lui sunt înghiţite de oameni* însetaţi.
 • * Iov 18:9;
 • 6 Nenorocirea nu răsare din ţărână, şi suferinţa nu încolţeşte din pământ.
 • 7 Omul se naşte* ca să sufere, după cum scânteia se naşte ca să zboare.
 • * Gen 3:17-19; 1 Cor 10:13;
 • Ajutorul este la Dumnezeu
 • 8 Eu aş alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu I-aş spune necazul meu.
 • 9 El face lucruri* mari şi nepătrunse, minuni fără număr.
 • * Iov 9:10; Iov 37:5; Ps 40:5; Ps 72:18; Ps 145:3; Rom 11:33;
 • 10 El varsă ploaia* pe pământ şi trimite apă pe câmpii.
 • * Iov 28:26; Ps 65:9; Ps 65:10; Ps 147:8; Ier 5:24; Ier 10:13; Ier 51:16; Fapte 14:17;
 • 11 El înalţă* pe cei smeriţi şi izbăveşte pe cei necăjiţi.
 • * 1 Sam 2:7; Ps 113:7;
 • 12 El nimiceşte* planurile oamenilor vicleni, şi mâinile lor nu pot să le împlinească.
 • * Neem 4:15; Ps 33:10; Isa 8:10;
 • 13 El prinde* pe cei înţelepţi în viclenia lor, şi planurile oamenilor înşelători sunt răsturnate:
 • * Ps 9:15; 1 Cor 3:19;
 • 14 dau peste întuneric în mijlocul* zilei, bâjbâie ziua-n amiaza mare ca noaptea.
 • * Deut 28:29; Isa 59:10; Amos 8:9;
 • 15 Astfel, Dumnezeu ocroteşte pe cel slab împotriva ameninţărilor lor şi-l scapă* din mâna celor puternici,
 • * Ps 35:10; 1 Sam 2:9;
 • 16 aşa* încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit, iar fărădelegea îşi închide gura.
 • * Ps 107:42;
 • La adăpostul lui Dumnezeu
 • 17 Ferice* de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.
 • * Ps 94:12; Prov 3:11; Prov 3:12; Evr 12:5; Iac 1:12; Apoc 3:19;
 • 18 El face* rana şi tot El o leagă; El răneşte, şi mâna Lui tămăduieşte.
 • * Deut 32:39; 1 Sam 2:6; Isa 30:26; Osea 6:1;
 • 19 De şase* ori te va izbăvi din necaz şi de şapte** ori nu te va atinge răul.
 • * Ps 34:19; Ps 91:3; Prov 24:16; 1 Cor 10:13; ** Ps 91:10;
 • 20 El te va scăpa de moarte în vreme de foamete* şi de loviturile sabiei în vreme de război.
 • * Ps 33:19; Ps 37:19;
 • 21 Vei fi la adăpost de biciul* limbii, vei fi fără teamă când va veni pustiirea.
 • * Ps 31:20;
 • 22 Vei râde de pustiire, ca şi de foamete, şi nu vei avea să te temi de fiarele* pământului.
 • * Isa 11:9; Isa 35:9; Isa 65:25; Ezec 34:25;
 • 23 Căci vei face legământ până şi cu pietrele* câmpului, şi fiarele pământului vor fi în pace cu tine.
 • * Ps 91:12; Osea 2:18;
 • 24 Vei avea fericire în cortul tău, îţi vei găsi turmele întregi,
 • 25 îţi vei vedea sămânţa* crescându-ţi şi odraslele înmulţindu-se ca iarba de pe câmp.
 • * Ps 112:2; Ps 72:16;
 • 26 Vei intra în mormânt la bătrâneţe*, ca snopul strâns la vremea lui.
 • * Prov 9:11; Prov 10:27;
 • 27 Iată ce am cercetat*, şi aşa este! Ascultă, că sunt spre folosul tău!”
 • * Ps 111:2;
  Iov, capitolul 5