Iov  


Capitolul 6
 • Răspunsul lui Iov
 • 1 Iov a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „O, de ar fi cu putinţă să mi se cântărească durerea şi să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă,
 • 3 ar fi mai grele decât nisipul* mării, de aceea îmi merg cuvintele până la nebunie!
 • * Prov 27:3;
 • 4 Căci* săgeţile Celui Atotputernic m-au străpuns, sufletul meu le suge otrava şi groaza** Domnului bagă fiori în mine!
 • * Ps 38:2; ** Ps 88:15; Ps 88:16;
 • 5 Zbiară măgarul sălbatic când are verdeaţă? Mugeşte boul când are de mâncare?
 • 6 Poţi mânca ce-i fără gust şi fără sare? Are vreun gust albuşul unui ou?
 • 7 Orice lucru de care aş vrea să nu m-ating, acela-i hrana mea, fie cât de greţoasă ea!
 • 8 O, de mi s-ar asculta dorinţa şi de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea!
 • 9 De* ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întindă-Şi mâna şi să mă prăpădească!
 • * 1 Imp 19:4;
 • 10 Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleşeşte: că* niciodată n-am călcat poruncile** Celui Sfânt.
 • * Fapte 20:20; ** Lev 19:2; Isa 57:15; Osea 11:9;
 • 11 La ce să mai nădăjduiesc, când nu mai pot? La ce să mai aştept, când sfârşitul se ştie?
 • 12 Tăria mea oare este o tărie de piatră? Trupul meu e de aramă?
 • 13 Nu sunt eu lipsit de ajutor, şi n-a fugit mântuirea de mine?
 • Iov se tânguieşte
 • 14 Cel ce suferă* are drept la mila prietenului, chiar dacă părăseşte frica de Cel Atotputernic.
 • * Prov 17:17;
 • 15 Fraţii* mei s-au arătat înşelători ca un pârâu, ca albia pâraielor** care trec.
 • * Ps 38:11; Ps 41:9; ** Ier 15:18;
 • 16 Un sloi le tulbură cursul, zăpada se îngrămădeşte pe ele;
 • 17 vine arşiţa vremii şi seacă, vine căldura soarelui şi li se usucă albia.
 • 18 Cete de călători se abat din drumul lor, se cufundă în pustie şi pier.
 • 19 Cetele celor din Tema* se uită ţintă la ele, călătorii din Seba** sunt plini de nădejde când le văd.
 • * Gen 25:15; ** 1 Imp 10:1; Ps 72:10; Ezec 27:22; Ezec 27:23;
 • 20 Dar rămân înşelaţi* în nădejdea lor, rămân uimiţi când ajung la ele.
 • * Ier 14:3;
 • 21 Aşa sunteţi* şi voi acum pentru mine. Voi îmi vedeţi necazul şi vă îngroziţi**!
 • * Iov 13:4; ** Ps 38:11;
 • 22 V-am zis eu oare: ‘Daţi-mi ceva, cheltuiţi din averile voastre pentru mine,
 • 23 scăpaţi-mă din mâna vrăjmaşului, răscumpăraţi-mă din mâna celor răi’?
 • 24 Învăţaţi-mă, şi voi tăcea; faceţi-mă să înţeleg în ce am păcătuit.
 • 25 O, cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului! Dar ce dovedesc mustrările voastre?
 • 26 Vreţi să mă mustraţi pentru tot ce am zis şi să nu vedeţi decât vânt în cuvintele unui deznădăjduit?
 • 27 Voi năpăstuiţi pe orfan, prigoniţi* pe prietenul vostru.
 • * Ps 57:6;
 • 28 Uitaţi-vă la mine, vă rog! Doar nu voi minţi în faţă!
 • 29 Întoarceţi-vă*, nu fiţi nedrepţi; întoarceţi-vă şi mărturisiţi că sunt nevinovat!
 • * Iov 17:10;
 • 30 Este vreo nelegiuire pe limba mea şi nu deosebeşte gura mea ce este rău?
  Iov, capitolul 6