Iov  


Capitolul 7
 • Iov deznădăjduit
 • 1 Soarta omului pe pământ este ca a unui ostaş* şi zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua.
 • * Iov 14:5; Iov 14:13; Iov 14:14; Ps 39:4;
 • 2 Cum suspină robul după umbră, cum îşi aşteaptă muncitorul plata,
 • 3 aşa am eu parte de luni de durere*, şi partea mea sunt nopţi de suferinţă.
 • * Iov 29:2;
 • 4 Mă culc şi zic: ‘Când mă voi scula*? Când se va sfârşi noaptea?’ Şi mă satur de frământări până în revărsatul zorilor.
 • * Deut 28:67; Iov 17:12;
 • 5 Trupul mi se acoperă* cu viermi şi cu o coajă pământoasă, pielea-mi crapă şi se desface.
 • * Isa 14:11;
 • 6 Zilele mele* zboară mai iuţi decât suveica ţesătorului, se duc şi nu mai am nicio nădejde!
 • * Iov 9:25; Iov 16:22; Iov 17:11; Ps 90:6; Ps 102:11; Ps 103:15; Ps 144:4; Isa 38:12; Isa 40:6; Iac 4:14;
 • 7 Adu-Ţi aminte, Dumnezeule, că viaţa mea* este doar o suflare! Ochii mei nu vor mai vedea fericirea.
 • * Ps 78:39; Ps 89:47;
 • 8 Ochiul* care mă priveşte nu mă va mai privi; ochiul Tău mă va căuta şi nu voi mai fi.
 • * Iov 20:9;
 • 9 Cum se risipeşte norul şi trece, aşa nu se va mai ridica cel ce se* coboară în Locuinţa morţilor!
 • * 2 Sam 12:23;
 • 10 Nu se va mai întoarce în casa lui şi nu-şi va mai cunoaşte locul* în care locuia.
 • * Iov 8:18; Iov 20:9; Ps 103:16;
 • 11 De aceea nu-mi* voi ţine gura, ci voi vorbi în neliniştea inimii mele, mă voi tângui** în amărăciunea sufletului meu.
 • * Ps 39:1; Ps 39:9; Ps 40:9; ** 1 Sam 1:10; Iov 10:1;
 • 12 Oare o mare sunt eu sau un balaur de mare, de-ai pus strajă în jurul meu?
 • 13 Când* zic: ‘Patul mă va uşura, culcuşul îmi va alina durerile’,
 • * Iov 9:27;
 • 14 atunci mă înspăimânţi prin vise, mă îngrozeşti prin vedenii.
 • 15 Ah, aş vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase!
 • 16 Le dispreţuiesc*!… Nu voi trăi în veci… Lasă-mă**, căci doar o suflare mi-i viaţa!
 • * Iov 10:1; ** Iov 10:20; Iov 14:6; Ps 39:13; Ps 62:9;
 • 17 Ce este* omul ca să-Ţi pese atât de mult de el, ca să iei seama la el,
 • * Ps 8:4; Ps 144:3; Evr 2:6;
 • 18 să-l cercetezi în toate dimineţile şi să-l încerci în toate clipele?
 • 19 Când vei înceta odată să mă priveşti? Când îmi vei da răgaz să-mi înghit scuipatul?
 • 20 Dacă am păcătuit, ce pot să-Ţi fac, Păzitorul* oamenilor? Pentru ce m-ai pus** ţintă săgeţilor Tale, de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi?
 • * Ps 36:6; ** Iov 16:12; Ps 21:12; Plang 3:12;
 • 21 Pentru ce nu-mi ierţi păcatul şi pentru ce nu-mi uiţi fărădelegea? Căci voi adormi în ţărână şi, când mă vei căuta, nu voi mai fi!”
  Iov, capitolul 7