Iov  


Capitolul 8
 • Cuvântarea lui Bildad
 • 1 Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „Până când vrei să vorbeşti astfel şi până când vor fi cuvintele gurii tale ca un vânt puternic?
 • 3 Oare va răsturna* Dumnezeu dreptul? Sau va răsturna Cel Atotputernic dreptatea?
 • * Gen 18:25; Deut 32:4; 2 Cron 19:7; Iov 34:12; Iov 34:17; Dan 9:14; Rom 3:5;
 • 4 Dacă fiii tăi au păcătuit* împotriva Lui, i-a dat pe mâna păcatului.
 • * Iov 1:5; Iov 1:18;
 • 5 Dar tu, dacă* alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe Cel Atotputernic,
 • * Iov 5:8; Iov 11:13; Iov 22:23;
 • 6 dacă eşti curat şi fără prihană, atunci, negreşit, El va veghea asupra ta şi va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate.
 • 7 Vechea ta propăşire va fi mică faţă de cea de mai târziu.
 • Învăţăminte din păţania celor dinainte
 • 8 Întreabă* pe cei din neamurile trecute şi ia aminte la păţania părinţilor lor.
 • * Deut 4:32; Deut 32:7; Iov 15:18;
 • 9 Căci noi* suntem de ieri şi nu ştim nimic, zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră.
 • * Gen 47:9; 1 Cron 29:18; Iov 7:6; Ps 39:5; Ps 102:11; Ps 144:4;
 • 10 Ei te vor învăţa, îţi vor vorbi şi vor scoate din inima lor aceste cuvinte:
 • 11 ‘Creşte papura fără baltă? Creşte trestia fără umezeală?’
 • 12 Fiind încă* verde şi fără să se taie, ea se usucă mai repede decât toate ierburile.
 • * Ps 129:6; Ier 17:6;
 • 13 Aşa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu, şi nădejdea* celui nelegiuit va pieri.
 • * Iov 11:20; Iov 18:14; Iov 27:8; Ps 112:10; Prov 10:28;
 • 14 Încrederea lui este zdrobită, şi sprijinul lui este o pânză de păianjen.
 • 15 Se bizuieşte* pe casa lui, dar nu este tare; se prinde de ea, dar nu ţine.
 • * Iov 27:18;
 • 16 Cum dă soarele, înverzeşte, îşi întinde ramurile peste grădina sa,
 • 17 îşi împleteşte rădăcinile printre pietre, pătrunde până în ziduri.
 • 18 Dar, dacă-l smulgi* din locul în care stă, locul acesta se leapădă de el şi zice: ‘Nu ştiu să te fi cunoscut vreodată!’
 • * Iov 7:10; Iov 20:9; Ps 37:36;
 • 19 Iată, aşa sunt desfătările pe care i le aduc căile vieţii lui; apoi din* acelaşi pământ răsar alţii după el.
 • * Ps 113:7;
 • 20 Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană şi nu ocroteşte pe cei răi.
 • 21 Ba încă, El îţi umple gura cu strigăte de bucurie, şi buzele cu cântări de veselie.
 • 22 Vrăjmaşii tăi vor fi acoperiţi* de ruşine, iar cortul celor răi va pieri.”
 • * Ps 35:26; Ps 109:29;
  Iov, capitolul 8