Iov  


Capitolul 9
 • Răspunsul lui Iov
 • 1 Iov a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „Ştiu bine că este aşa. Şi cum ar putea omul să-şi scoată* dreptate înaintea lui Dumnezeu?
 • * Ps 143:2; Rom 3:20;
 • 3 Dacă ar voi să se certe cu El, din o mie de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur.
 • 4 Ale Lui* sunt înţelepciunea şi atotputernicia: cine I s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit?
 • * Iov 36:5;
 • 5 El mută deodată munţii şi-i răstoarnă în mânia Sa.
 • 6 Zguduie* pământul din temelia** lui, de i se clatină stâlpii.
 • * Isa 2:19; Isa 2:21; Hag 2:6; Hag 2:21; Evr 12:26; ** Iov 26:11;
 • 7 Porunceşte soarelui, şi soarele nu mai răsare; şi ţine stelele sub pecetea Lui.
 • 8 Numai El* întinde cerurile şi umblă pe înălţimile mării.
 • * Gen 1:6; Ps 104:2; Ps 104:3;
 • 9 El a făcut* Ursa-Mare, Luceafărul de seară şi Raliţele şi stelele din ţinuturile de miazăzi.
 • * Gen 1:16; Iov 38:31; Amos 5:8;
 • 10 El face* lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr.
 • * Iov 5:9; Ps 71:15;
 • 11 Iată*, El trece pe lângă mine, şi nu-L văd, Se duce, şi nu-L zăresc.
 • * Iov 23:8; Iov 23:9; Iov 35:14;
 • 12 Dacă* apucă El, cine-L va opri? Cine-I va zice: ‘Ce faci?’
 • * Isa 45:9; Ier 18:6; Rom 9:20;
 • 13 Dumnezeu nu-Şi întoarce mânia; sub El se pleacă toţi sprijinitorii mândriei*.
 • * Iov 26:12; Isa 30:7;
 • 14 Şi eu cum să-I răspund? Ce cuvinte să aleg?
 • 15 Chiar dacă aş* avea dreptate, nu I-aş răspunde. Nu pot decât să mă rog judecătorului.
 • * Iov 10:15;
 • 16 Şi chiar dacă m-ar asculta când Îl chem, tot n-aş putea crede că mi-a ascultat glasul –
 • 17 El, care mă izbeşte ca într-o furtună, care îmi înmulţeşte fără pricină* rănile,
 • * Iov 2:3; Iov 34:6;
 • 18 care nu mă lasă să răsuflu, mă satură de amărăciune.
 • 19 Să alerg la putere? El este atotputernic. La dreptate? Cine mă va apăra?
 • 20 Oricâtă dreptate aş avea, gura mea mă va osândi şi oricât de nevinovat aş fi, El mă va arăta ca vinovat.
 • 21 Nevinovat! Sunt, dar nu ţin la viaţă, îmi dispreţuiesc viaţa.
 • 22 Ce-mi pasă la urma urmei? Căci îndrăznesc s-o spun: El nimiceşte pe cel nevinovat* ca şi pe cel vinovat.
 • * Ecl 9:2; Ecl 9:3; Ezec 21:3;
 • 23 Şi dacă biciul ar pricinui măcar îndată moartea…! Dar El râde de încercările celui nevinovat.
 • 24 Pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit; El acoperă* ochii judecătorilor – de nu El, apoi cine altul?
 • * 2 Sam 15:30; 2 Sam 19:4; Ier 14:4;
 • 25 Zilele* mele aleargă mai iuţi decât un alergător; fug fără să fi văzut fericirea;
 • * Iov 7:6; Iov 7:7;
 • 26 trec ca şi corăbiile cele iuţi, ca vulturul* care se repede asupra prăzii.
 • * Hab 1:8;
 • 27 Dacă* zic: ‘Vreau să-mi uit suferinţele, să-mi las întristarea şi să fiu voios’,
 • * Iov 7:13;
 • 28 sunt îngrozit* de toate durerile mele. Ştiu că nu mă vei scoate nevinovat**.
 • * Ps 119:120; ** Exod 20:7;
 • 29 Şi dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mă mai trudesc degeaba?
 • 30 Chiar dacă* m-aş spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aş curăţi mâinile cu leşie,
 • * Ier 2:22;
 • 31 Tu tot m-ai cufunda în mocirlă, de s-ar scârbi până şi hainele de mine!
 • 32 Căci El nu* este un om ca mine, ca să-I pot răspunde şi să mergem împreună la judecată.
 • * Ecl 6:10; Isa 45:9; Ier 49:19; Rom 9:20;
 • 33 Nici nu* este vreun mijlocitor între noi, care să-şi pună mâna peste noi amândoi.
 • * Iov 9:19; 1 Sam 2:25;
 • 34 Să-Şi tragă* însă varga de deasupra mea şi să nu mă mai tulbure spaima Lui.
 • * Iov 13:20-22; Iov 33:7; Ps 39:10;
 • 35 Atunci voi vorbi şi nu mă voi teme de El. Altfel, nu sunt stăpân pe mine.
  Iov, capitolul 9