Isaia  


Capitolul 10
 • 1 Vai de cei ce rostesc* hotărâri nelegiuite şi de cei ce scriu porunci nedrepte,
 • * Ps 58:2; Ps 94:20;
 • 2 ca să nu facă dreptate săracilor şi să răpească dreptul nenorociţilor poporului Meu, ca să facă pe văduve prada lor şi să jefuiască pe orfani!
 • 3 „Ce* veţi face voi în ziua pedepsei** şi a pieirii care va veni din depărtare peste voi? La cine veţi fugi după ajutor şi unde vă veţi lăsa bogăţia?”
 • * Iov 31:14; ** Osea 9:7; Luca 19:44;
 • 4 Unii vor fi îngenuncheaţi între cei prinşi în război, iar alţii vor cădea între cei morţi. Cu* toate acestea, mânia Lui nu se potoleşte şi mâna Lui tot întinsă este.
 • * Isa 5:25; Isa 9:12; Isa 9:17; Isa 9:21;
 • Asirianul smerit. Vremurile lui Mesia
 • 5 „Vai de asirian”, zice Domnul, „nuiaua mâniei Mele, care poartă în mână toiagul* urgiei Mele!
 • * Ier 51:20;
 • 6 I-am dat drumul împotriva unui neam* nelegiuit, l-am trimis** împotriva unui popor pe care sunt mâniat, ca să-l prădeze şi să-l jefuiască, să-l calce în picioare ca noroiul de pe uliţe.
 • * Isa 9:17; ** Ier 34:22;
 • 7 Dar* el nu judecă aşa şi nu acesta este gândul inimii lui, ci el nu se gândeşte decât să nimicească, decât să prăpădească neamurile cu grămada.
 • * Gen 50:20; Mica 4:12;
 • 8 Căci* el zice: ‘Nu sunt voievozii mei tot atâţia împăraţi?
 • * 2 Imp 18:24; 2 Imp 19:10;
 • 9 Nu s-a întâmplat cu Calno* la fel ca** şi cu Carchemişul? Nu s-a întâmplat cu Hamatul ca şi cu Arpadul? Nu s-a întâmplat Samariei la fel ca Damascului?
 • * Amos 6:2; ** 2 Cron 35:20; 2 Imp 16:9;
 • 10 După cum mâna mea a pus stăpânire pe împărăţiile idolilor (unde erau mai multe icoane decât la Ierusalim şi în Samaria),
 • 11 cum am făcut Samariei şi idolilor ei, nu voi face şi Ierusalimului şi icoanelor lui?’”
 • 12 Dar, după ce Domnul Îşi va împlini toată lucrarea pe* muntele Sionului şi la Ierusalim, „voi** pedepsi”, zice Domnul, „pe împăratul Asiriei pentru rodul inimii lui îngâmfate şi pentru trufia privirilor lui semeţe,
 • * 2 Imp 19:31; ** Ier 50:18;
 • 13 căci* el a zis: ‘Prin puterea mâinii mele am făcut aceste lucruri şi prin înţelepciunea mea, căci sunt priceput; am împins înapoi hotarele popoarelor şi le-am jefuit vistieriile şi, ca un viteaz, am dat jos pe cei ce şedeau pe scaunele lor de domnie;
 • * Isa 37:24; Ezec 28:4; Dan 4:30;
 • 14 am pus mâna* pe bogăţiile popoarelor ca pe un cuib şi, cum se strâng nişte ouă părăsite, aşa am strâns eu tot pământul: niciunul n-a mişcat vreo aripă, nici n-a deschis ciocul ca să ciripească.’
 • * Iov 31:25;
 • 15 Se făleşte* oare securea împotriva celui ce se slujeşte de ea? Sau se mândreşte fierăstrăul faţă de cel ce-l mânuieşte? Ca şi cum nuiaua ar mişca pe cel ce o ridică, parcă toiagul ar ridica pe cel ce nu este de lemn!”
 • * Ier 51:20;
 • 16 De aceea Domnul Dumnezeul oştirilor va trimite ofilirea prin războinicii* lui cei voinici şi între aleşii lui va izbucni un pârjol, ca pârjolul unui foc.
 • * Isa 5:17;
 • 17 Lumina lui Israel se va preface în foc şi Sfântul lui, într-o flacără care* va mistui şi va arde spinii şi mărăcinii lui într-o zi.
 • * Isa 9:18; Isa 27:4;
 • 18 Va arde, trup şi suflet, strălucirea pădurii şi a câmpiilor* lui, de va fi ca un bolnav care cade în leşin.
 • * 2 Imp 19:23;
 • 19 Ceilalţi copaci din pădurea lui vor putea fi număraţi şi un copil le-ar putea scrie numărul.
 • 20 În ziua aceea, rămăşiţa lui Israel şi cei scăpaţi din casa lui Iacov nu* se vor mai sprijini pe cel ce îi lovea, ci se vor sprijini cu încredere pe Domnul, Sfântul lui Israel.
 • * 2 Imp 16:7; 2 Cron 28:20;
 • 21 O rămăşiţă*, rămăşiţa lui Iacov, se va întoarce la Dumnezeul cel puternic.
 • * Isa 7:3;
 • 22 Chiar* dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuşi numai** o rămăşiţă se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă, făcând să se reverse dreptatea.
 • * Rom 9:27; ** Isa 6:13; Isa 28:22;
 • 23 Şi* nimicirea aceasta, care a fost hotărâtă, Domnul Dumnezeul oştirilor o va aduce la îndeplinire în toată ţara.
 • * Isa 28:22; Dan 9:27; Rom 9:28;
 • 24 Totuşi, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul oştirilor: „Poporul Meu care locuieşti în Sion, nu* te teme de asirian; da, el te loveşte cu nuiaua şi îşi ridică toiagul asupra ta, cum făceau egiptenii**.
 • * Isa 37:6; ** Exod 14:1;
 • 25 Dar*, peste puţină vreme, pedeapsa** va înceta şi mânia Mea se va întoarce împotriva lui, ca să-l nimicească.”
 • * Isa 54:7; ** Dan 11:36;
 • 26 Domnul oştirilor va învârti biciul* împotriva lui, cum a lovit pe Madian** la stânca Oreb, şi Îşi va mai ridica toiagul o dată asupra mării, ca odinioară în Egipt.
 • * 2 Imp 19:35; ** Jud 7:25; Isa 9:4; Exod 14:26; Exod 14:27;
 • 27 În ziua aceea, se* va lua povara lui de pe umărul tău şi jugul lui de pe gâtul tău, ba încă jugul va crăpa de grăsime**.
 • * Isa 14:25; ** Ps 105:15; Dan 9:24; 1 Ioan 2:20;
 • 28 El vine asupra Aiatului, străbate Migronul, îşi lasă calabalâcul la Micmaş.
 • 29 Trec trecătoarea*, se culcă la Gheba**; Rama tremură, Ghibea lui Saul o ia la fugă.
 • * 1 Sam 13:23; ** 1 Sam 11:4;
 • 30 Ridică-ţi glasul, fiica* Galimului! Ia seama, Lais**! Vai de tine, Anatot!
 • * 1 Sam 25:44; ** Jud 18:7; Ios 21:18;
 • 31 Madmena* se împrăştie, locuitorii din Ghebim fug.
 • * Ios 15:31;
 • 32 Încă o zi de oprire la* Nob, şi ameninţă** cu mâna lui muntele fiicei Sionului, dealul Ierusalimului.
 • * 1 Sam 21:1; 1 Sam 22:19; Neem 11:32; ** Isa 13:2; Isa 37:22;
 • 33 Iată, Domnul Dumnezeul oştirilor taie crăcile cu putere; cei* mai mari sunt tăiaţi, cei mai înalţi sunt doborâţi.
 • * Amos 2:9;
 • 34 Dă jos cu fierul crângul pădurii şi Libanul cade sub mâna Celui Puternic.
  Isaia, capitolul 10