Isaia  


Capitolul 11
 • 1 Apoi, o Odraslă va* ieşi din tulpina lui Isai** şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui.
 • * Isa 53:2; Zah 6:12; Apoc 5:5; ** Fapte 13:23; Isa 11:10; Isa 4:2; Ier 23:5;
 • 2 Duhul* Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.
 • * Isa 61:1; Mat 3:16; Ioan 1:32; Ioan 1:33; Ioan 3:34;
 • 3 Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite,
 • 4 ci* va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi** pământul cu toiagul cuvântului Lui şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău.
 • * Ps 72:2; Ps 72:4; Apoc 19:11; ** Iov 4:9; Mal 4:6; 2 Tes 2:8; Apoc 1:16; Apoc 2:16; Apoc 19:15;
 • 5 Neprihănirea* va fi brâul coapselor Sale şi credincioşia, brâul mijlocului Său.
 • * Efes 6:14;
 • 6 Atunci, lupul va* locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună şi le va mâna un copilaş;
 • * Isa 65:25; Ezec 34:25; Osea 2:18;
 • 7 vaca şi ursoaica vor paşte la un loc şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul,
 • 8 pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basiliscului.
 • 9 Nu* se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt, căci pământul va fi plin** de cunoştinţa Domnului ca fundul mării de apele care-l acoperă.
 • * Iov 5:23; Isa 2:4; Isa 35:9; ** Hab 2:14;
 • 10 În* ziua aceea, Vlăstarul** lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; neamurile se vor întoarce la El şi slava va fi locuinţa†† Lui.
 • * Isa 2:11; ** Isa 11:1; Rom 15:12; Rom 15:10; †† Evr 4:1;
 • 11 În acelaşi* timp, Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său risipit în** Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat şi în ostroavele mării.
 • * Isa 2:11; ** Zah 10:10;
 • 12 El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel şi va aduna pe cei* risipiţi ai lui Iuda de la cele patru capete ale pământului.
 • * Ioan 7:35; Iac 1:1;
 • 13 Pizma* lui Efraim va înceta şi vrăjmaşii lui Iuda vor fi nimiciţi; Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, şi Iuda nu va mai fi vrăjmaş lui Efraim,
 • * Ier 3:18; Ezec 37:16; Ezec 37:17; Ezec 37:22; Osea 1:11;
 • 14 ci vor zbura pe umărul filistenilor la apus şi vor jefui împreună pe fiii Răsăritului. Edom* şi Moab vor fi prada mâinilor lor, şi fiii lui Amon le vor** fi supuşi.
 • * Dan 11:41; ** Isa 60:14;
 • 15 Domnul va seca* limba mării Egiptului, Îşi va ridica mâna asupra râului în mânia Lui, îl va împărţi în şapte pâraie, aşa că îl vor** putea trece încălţaţi.
 • * Zah 10:11; ** Apoc 16:12;
 • 16 Şi va* fi un drum pentru rămăşiţa poporului Său care va mai rămâne în Asiria, cum** a fost pentru Israel în ziua când a ieşit din ţara Egiptului.
 • * Isa 19:23; ** Exod 14:29; Isa 51:10; Isa 63:12; Isa 63:13;
  Isaia, capitolul 11  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta