Isaia  


Capitolul 15
 • Împotriva Moabului
 • 1 Prorocie* împotriva Moabului:„Chiar în noaptea când este pustiit, Ar-Moabul** este nimicit! Chiar în noaptea când este pustiit, Chir-Moabul este nimicit!…
 • * Ier 48:1; Ezec 25:8-11; Amos 2:1; ** Num 21:28;
 • 2 Poporul se* suie la templu şi la Dibon, pe înălţimi, ca să plângă; Moabul se boceşte: pe Nebo şi pe Medeba toate** capetele sunt rase şi toate bărbile sunt tăiate.
 • * Isa 16:12; ** Lev 21:5; Isa 3:24; Isa 22:12; Ier 47:5; Ier 48:1; Ier 48:37; Ier 48:38; Ezec 7:18;
 • 3 Pe uliţe sunt încinşi cu saci, pe* acoperişuri şi în pieţe totul geme şi se topeşte plângând.
 • * Ier 48:38;
 • 4 Hesbonul şi* Eleale ţipă de li se aude glasul până la Iahaţ, chiar şi războinicii Moabului se bocesc cu sufletul plin de groază.
 • * Isa 16:9;
 • 5 Îmi plânge inima* pentru Moab, ai cărui fugari aleargă până la Ţoar, până la** Eglat-Şelişia, căci suie, plângând, suişul Luhitului şi scot ţipete de durere pe drumul Horonaimului.
 • * Isa 16:11; Ier 48:31; ** Isa 16:14; Ier 48:34; Ier 48:5;
 • 6 Căci apele Nimrim* sunt pustiite, s-a uscat iarba, s-a dus verdeaţa şi nu mai este niciun fir verde.
 • * Num 32:36;
 • 7 De aceea strâng ce le mai rămâne şi îşi strămută averile dincolo de pârâul sălciilor.
 • 8 Căci ţipetele înconjoară hotarele Moabului; bocetele lui răsună până la Eglaim şi urletele lui răsună până la Beer-Elim.
 • 9 Apele Dimonului sunt pline de sânge şi voi trimite peste Dimon noi nenorociri; un leu* va veni împotriva celor scăpaţi ai Moabului, împotriva rămăşiţei din ţară.
 • * 2 Imp 17:25;
  Isaia, capitolul 15