Isaia  


Capitolul 18
 • Asupra Etiopiei
 • 1 Vai de tine, ţară* în care răsună zăngănit de arme şi care eşti dincolo de râurile Etiopiei!
 • * Isa 20:4; Isa 20:5; Ezec 30:4; Ezec 30:5; Ezec 30:9; Tef 2:12; Tef 3:10;
 • 2 Tu, care trimiţi soli pe mare în corăbii de papură, care plutesc pe luciul apelor! Duceţi-vă, soli iuţi, la neamul* acela tare şi puternic, la poporul acela înfricoşat de la începutul lui, neam puternic care zdrobeşte totul şi a cărui ţară este tăiată de râuri!
 • * Isa 18:7;
 • 3 Voi, toţi locuitori ai lumii, şi voi, locuitori ai pământului, luaţi seama când* se înalţă steagul pe munţi şi ascultaţi când sună trâmbiţa!
 • * Isa 3:26;
 • 4 Căci aşa mi-a vorbit Domnul: „Eu privesc liniştit din locuinţa Mea pe căldura arzătoare a luminii soarelui şi pe aburul de rouă, în vipia secerişului.
 • 5 Dar, înainte de seceriş, când cade floarea şi rodul se face aguridă, el taie îndată mlădiţele cu cosoare, ba taie chiar lăstarii şi-i aruncă…”
 • 6 Şi asirienii vor fi lăsaţi astfel pradă păsărilor răpitoare din munţi şi fiarelor pământului; păsările de pradă vor petrece vara pe trupurile lor moarte, şi fiarele pământului vor ierna pe ele.
 • 7 În vremea aceea, se vor aduce* daruri de mâncare Domnului oştirilor de poporul cel tare şi puternic, de poporul cel înfricoşat de la începutul lui, neam puternic, care zdrobeşte totul şi a cărui ţară este tăiată de râuri: vor fi aduse acolo unde locuieşte Numele Domnului oştirilor, pe muntele Sionului.
 • * Ps 68:31; Ps 72:10; Isa 16:1; Tef 3:10; Mal 1:11;
  Isaia, capitolul 18