Isaia  


Capitolul 19
 • Asupra Egiptului
 • 1 Prorocie* împotriva Egiptului: Iată, Domnul călăreşte** pe un nor repede şi vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea Lui şi li se îndoaie inima egiptenilor în ei.
 • * Ier 46:13; ** Ps 18:10; Ps 104:3; Exod 12:12; Ier 43:12;
 • 2 „Voi înarma* pe egipteni unii împotriva altora şi se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăţie cu împărăţie.
 • * Jud 7:22; 1 Sam 14:16; 1 Sam 14:20; 2 Cron 20:23;
 • 3 Duhul egiptenilor va pieri din ei şi le voi nimici sfatul; atunci vor întreba* pe idoli şi pe vrăjitori, pe cei ce cheamă morţii şi pe ghicitori.
 • * Isa 8:19; Isa 47:12;
 • 4 Voi da Egiptul în* mâinile unui stăpân aspru şi un împărat fără milă va stăpâni peste ei”, zice Domnul Dumnezeul oştirilor.
 • * Isa 20:4; Ier 46:26; Ezec 29:19;
 • 5 Apele* mării vor seca şi râul va seca şi se va usca,
 • * Ier 51:36; Ezec 30:12;
 • 6 râurile se vor împuţi, canalele* Egiptului vor fi goale şi uscate, pipirigul şi trestiile se vor veşteji.
 • * 2 Imp 19:24;
 • 7 Livezile Nilului de la îmbucătura râului şi toate semănăturile din valea râului se vor usca, se vor preface în ţărână şi vor pieri.
 • 8 Vor geme pescarii, se vor boci toţi cei ce aruncă undiţa în râu şi cei ce întind mreje pe ape vor fi nemângâiaţi.
 • 9 Cei ce lucrează inul* dărăcit şi cei ce ţes ţesături albe vor fi acoperiţi de ruşine,
 • * 1 Imp 10:28; Prov 7:16;
 • 10 stăpânitorii ţării vor fi întristaţi şi toţi simbriaşii vor fi cu inima amărâtă.
 • 11 În adevăr, voievozii Ţoanului* au înnebunit, sfetnicii înţelepţi ai lui Faraon s-au prostit. Cum îndrăzniţi voi să spuneţi lui Faraon: „Noi suntem fiii înţelepţilor, fiii străvechilor împăraţi”?
 • * Num 13:22;
 • 12 Unde* sunt înţelepţii tăi? Să-ţi facă descoperiri dumnezeieşti şi să spună ce a hotărât Domnul oştirilor împotriva Egiptului.
 • * 1 Cor 1:20;
 • 13 Voievozii Ţoanului au înnebunit, voievozii* Nofului s-au înşelat, căpeteniile seminţiilor duc Egiptul în rătăcire:
 • * Ier 2:16;
 • 14 Domnul a răspândit în mijlocul lui un* duh de ameţeală, ca să facă pe egipteni să se clatine în toate faptele lor, cum se clatină un om beat şi varsă,
 • * 1 Imp 22:22; Isa 29:10;
 • 15 şi Egiptul nu va avea pe nimeni care să poată face ceva, nici cap*, nici coadă, nici ramură de finic, nici trestie!
 • * Isa 9:14;
 • 16 În ziua aceea, Egiptul va fi* ca o femeie: va tremura şi se va teme, văzând mişcarea mâinii Domnului oştirilor, când** o va ridica împotriva lui.
 • * Ier 51:30; Naum 3:13; ** Isa 11:15;
 • 17 Chiar şi ţara lui Iuda va fi o groază pentru Egipt: cum i se va vorbi de ea, se va îngrozi din pricina hotărârii luate împotriva lui de Domnul oştirilor.
 • Egiptul împreună cu Asur şi Israel
 • 18 În vremea aceea, vor fi cinci cetăţi în ţara Egiptului, care vor vorbi* limba Canaanului şi vor jura pe Domnul oştirilor: una din ele se va numi „Cetatea Nimicirii”1!
 • * Tef 3:9;
 • 19 Tot în vremea aceea va* fi un altar pentru Domnul în ţara Egiptului şi la hotar va** fi un stâlp de aducere aminte pentru Domnul.
 • * Gen 28:18; Exod 24:4; Ios 22:10; Ios 22:26; Ios 22:27; ** Ios 4:20; Ios 22:27;
 • 20 Acesta va fi pentru Domnul oştirilor un semn şi o mărturie în ţara Egiptului. Ei vor striga către Domnul din pricina asupritorilor, şi El le va trimite un mântuitor şi un apărător, care să-i izbăvească.
 • 21 Atunci, Domnul Se va descoperi egiptenilor, şi egiptenii vor cunoaşte pe Domnul în ziua aceea. Vor* aduce jertfe şi daruri de mâncare, vor face juruinţe Domnului şi le vor împlini.
 • * Mal 1:11;
 • 22 Astfel, Domnul va lovi pe egipteni, îi va lovi, dar îi va tămădui. Ei se vor întoarce la Domnul, care-i va asculta şi-i va vindeca.
 • 23 În aceeaşi vreme, va* fi un drum care va duce din Egipt în Asiria: asirienii se vor duce în Egipt şi egiptenii, în Asiria, şi egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului.
 • * Isa 11:16;
 • 24 Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul şi cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului.
 • 25 Domnul oştirilor îi va binecuvânta şi va zice: „Binecuvântat să fie Egiptul, poporul Meu, şi Asiria, lucrarea* mâinilor Mele, şi Israel, moştenirea Mea!”
 • * Ps 100:3; Isa 29:23; Osea 2:23; Efes 2:10;
 • 1. Sau: Cetatea Soarelui.
  Isaia, capitolul 19