Isaia  


Capitolul 2
 • 1 Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoţ, asupra lui Iuda şi asupra Ierusalimului:
 • 2 Se* va întâmpla în** scurgerea vremurilor că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor şi†† toate neamurile se vor îngrămădi spre el.
 • * Mica 4:1; ** Gen 49:1; Ier 23:20; Ps 68:15; Ps 68:16; †† Ps 72:8; Isa 27:13;
 • 3 Popoarele se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi*, să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui!” Căci** din Sion va ieşi Legea şi din Ierusalim, Cuvântul Domnului.
 • * Ier 31:6; Ier 50:5; Zah 8:21; Zah 8:23; ** Luca 24:47;
 • 4 El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare, aşa încât din săbiile lor îşi vor* făuri fiare de plug şi din suliţele lor, cosoare: niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu** vor mai învăţa războiul.
 • * Ps 46:9; Osea 2:18; Zah 9:10; ** Ps 72:3; Ps 72:7;
 • 5 Veniţi, casă a lui Iacov, să umblăm* în lumina Domnului!
 • * Efes 5:8;
 • 6 Căci ai părăsit pe poporul Tău, pe casa lui Iacov, pentru că sunt plini de* idolii Răsăritului şi dedaţi** la vrăjitorie ca filistenii şi se unesc cu fiii străinilor.
 • * Num 23:7; ** Deut 18:14; Ps 106:35; Ier 10:2;
 • 7 Ţara lor este plină* de argint şi de aur şi comorile lor n-au sfârşit; ţara este plină de cai, şi carele lor sunt fără număr.
 • * Deut 17:16; Deut 17:17;
 • 8 Dar ţara lor este plină* şi de idoli, căci se închină înaintea lucrării mâinilor lor, înaintea lucrurilor făcute de degetele lor.
 • * Ier 2:28;
 • 9 De aceea cei mici vor fi coborâţi şi cei mari vor fi smeriţi: nu-i vei ierta.
 • 10 Intră* în stânci şi ascunde-te în ţărână de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui!
 • * Isa 2:19; Isa 2:21; Apoc 6:15;
 • 11 Omul va trebui să-şi plece privirea* semeaţă şi îngâmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înălţat** în ziua aceea.
 • * Isa 2:17; Isa 5:15; Isa 5:16; Isa 13:11; ** Isa 4:1; Isa 11:10; Isa 11:11; Isa 12:1; Isa 12:4; Isa 24:21; Isa 25:9; Isa 26:1; Isa 27:1; Isa 27:2; Isa 27:12; Isa 27:13; Isa 28:5; Isa 29:18; Isa 30:23; Isa 52:6; Ier 30:7; Ier 30:8; Ezec 38:14; Ezec 38:19; Ezec 39:11; Ezec 39:22; Osea 2:16; Osea 2:18; Osea 2:21; Ioel 3:18; Amos 9:11; Obad 1:8; Mica 4:6; Mica 5:10; Mica 7:11; Mica 7:12; Tef 3:11; Tef 3:16; Zah 9:16;
 • 12 Căci este o zi a Domnului oştirilor împotriva oricărui om mândru şi trufaş, împotriva oricui se înalţă, ca să fie plecat:
 • 13 împotriva tuturor cedrilor* înalţi şi falnici ai Libanului şi împotriva tuturor stejarilor Basanului;
 • * Isa 14:8; Isa 37:24; Ezec 31:3; Zah 11:1; Zah 11:2;
 • 14 împotriva* tuturor munţilor înalţi şi împotriva tuturor dealurilor falnice;
 • * Isa 30:25;
 • 15 împotriva tuturor turnurilor înalte şi împotriva* tuturor zidurilor întărite;
 • * 1 Imp 10:22;
 • 16 împotriva tuturor corăbiilor din Tarsis şi împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere.
 • 17 Mândria* omului va fi smerită şi trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălţat în** ziua aceea.
 • * Isa 2:11; ** Isa 2:11;
 • 18 Toţi idolii vor pieri.
 • 19 Oamenii vor intra în peşterile* stâncilor şi în crăpăturile pământului, de** frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să îngrozească pământul.
 • * Isa 2:10; Osea 10:8; Luca 23:30; Apoc 6:16; Apoc 9:6; ** 2 Tes 1:9; Isa 30:32; Hag 2:6; Hag 2:21; Evr 12:26;
 • 20 În* ziua aceea, oamenii îşi vor arunca idolii de argint şi idolii de aur pe care şi-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la şobolani şi la lilieci
 • * Isa 30:22; Isa 31:7;
 • 21 şi* vor intra în găurile stâncilor şi în crăpăturile pietrelor de frica** Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să îngrozească pământul.
 • * Isa 2:19; ** Isa 2:10; Isa 2:19;
 • 22 Nu vă mai încredeţi* dar în om, în** ale cărui nări nu este decât suflare! Căci ce preţ are el?
 • * Ps 146:3; Ier 17:5; ** Iov 27:3;
  Isaia, capitolul 2