Isaia  


Capitolul 21
 • Împotriva Babilonului
 • 1 Prorocie asupra pustiei mării:Cum* înaintează vijelia de la miazăzi, aşa vine el din pustie, din ţara înfricoşată.
 • * Zah 9:14;
 • 2 O vedenie grozavă mi s-a descoperit. Asupritorul* asupreşte, pustiitorul pustieşte. „Suie-te**, Elamule! Împresoară, Medio! Căci fac să înceteze toate oftările lor”, zice Domnul.
 • * Isa 33:1; ** Isa 13:17; Ier 49:34;
 • 3 De aceea mi s-a umplut inima* de nelinişte, m-apucă durerile**, ca durerile unei femei când naşte. Zvârcolirile nu mă lasă s-aud, tremurul mă împiedică să văd.
 • * Isa 15:5; Isa 16:11; ** Isa 13:8;
 • 4 Îmi bate inima cu putere, m-apucă groaza; noaptea* plăcerilor mele ajunge o noapte de spaimă.
 • * Deut 28:67;
 • 5 Ei* pun masa, straja veghează, şi ei mănâncă, beau… Dar deodată se aude strigând: „În picioare, voievozi! Ungeţi scutul!”
 • * Dan 5:5;
 • 6 Căci aşa mi-a vorbit Domnul: „Du-te şi pune un străjer, ca să dea de veste despre ce va vedea.”
 • 7 El* a văzut călărime, călăreţi doi câte doi, călăreţi pe măgari, călăreţi pe cămile, şi asculta cu luare aminte, cu cea mai mare băgare de seamă.
 • * Isa 21:9;
 • 8 Apoi a strigat ca un leu: „Doamne, am stat mereu în turnul meu de* pază şi stăteam de strajă în toate nopţile.
 • * Hab 2:1;
 • 9 Şi iată că a venit călărime şi călăreţi doi câte doi.” Apoi a luat iarăşi cuvântul şi a zis: „A* căzut, a căzut Babilonul şi toate** icoanele dumnezeilor lui sunt sfărâmate la pământ!”
 • * Ier 51:8; Apoc 14:8; Apoc 18:2; ** Isa 46:1; Ier 50:2; Ier 51:44;
 • 10 O*, poporul meu, care ai fost stropşit ca boabele de grâu din aria mea, ce am auzit de la Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, aceea vă vestesc.
 • * Ier 51:33;
 • Împotriva Edomului şi Arabiei
 • 11 Prorocie* asupra Dumei:Mi se strigă din Seir: „Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte?”
 • * 1 Cron 1:30; Ier 49:7; Ier 49:8; Ezec 35:2; Obad 1:1;
 • 12 Străjerul răspunde: „Vine dimineaţa, şi este tot noapte. Dacă vreţi să întrebaţi, întrebaţi; întoarceţi-vă şi veniţi iarăşi!”
 • 13 Prorocie* asupra Arabiei:Veţi petrece noaptea în tufele Arabiei, cete de negustori din Dedan**!
 • * Ier 49:28; ** 1 Cron 1:9; 1 Cron 1:32;
 • 14 Duceţi apă celor ce le este sete; locuitorii ţării Tema, duceţi pâine fugarilor!
 • 15 Căci ei fug dinaintea săbiilor, dinaintea sabiei scoase din teacă, dinaintea arcului încordat şi dinaintea unei lupte înverşunate.
 • 16 Căci aşa mi-a vorbit Domnul: „Încă un an, ca* anii unui simbriaş, şi s-a isprăvit cu toată slava Chedarului**.
 • * Isa 16:14; ** Ps 120:5; Isa 60:7;
 • 17 Nu va mai rămâne decât un mic număr din vitejii arcaşi, fii ai Chedarului, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a spus-o.”
  Isaia, capitolul 21