Isaia  


Capitolul 25
 • 1 Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te* voi înălţa! Laud Numele Tău, căci** ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioşie.
 • * Exod 15:2; Ps 118:28; ** Ps 98:1; Num 23:19;
 • 2 Căci ai prefăcut cetatea (Babilon) într-un* morman de pietre, cetăţuia cea tare într-o grămadă de dărâmături; cetatea cea mare a străinilor este nimicită şi niciodată nu va mai fi zidită.
 • * Isa 21:9; Isa 23:13; Ier 51:37;
 • 3 De aceea Te slăvesc* popoarele puternice şi cetăţile neamurilor puternice se tem de Tine.
 • * Apoc 11:13;
 • 4 Căci Tu ai fost un loc* de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii, căci suflarea asupritorilor este ca vijelia care izbeşte în zid.
 • * Isa 4:6;
 • 5 Cum domoleşti căldura într-un pământ arzător, aşa ai domolit zarva străinilor; cum este înăduşită căldura de umbra unui nor, aşa au fost înăduşite cântările de biruinţă ale asupritorilor.
 • 6 Domnul* oştirilor pregăteşte tuturor** popoarelor, pe muntele acesta, un ospăţ de bucate gustoase, un ospăţ de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi şi limpezite.
 • * Prov 9:2; Mat 22:4; ** Isa 2:2; Isa 2:3; Dan 7:14; Mat 8:11;
 • 7 Şi, pe muntele acesta, înlătură marama care acoperă toate popoarele şi învelitoarea* care înfăşoară toate neamurile;
 • * 2 Cor 3:15; Efes 4:18;
 • 8 nimiceşte* moartea pe vecie: Domnul Dumnezeu şterge** lacrimile de pe toate feţele şi îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său; da, Domnul a vorbit.
 • * Osea 13:14; 1 Cor 15:54; Apoc 20:14; Apoc 21:4; ** Apoc 7:17; Apoc 21:4;
 • 9 În ziua aceea, vor zice: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere* că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam. Acum, să ne veselim** şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!”
 • * Gen 49:18; Tit 2:13; ** Ps 20:5;
 • 10 Căci mâna Domnului se odihneşte pe muntele acesta, dar Moabul este călcat în picioare pe loc cum este călcat în picioare paiul în bălegar.
 • 11 În mijlocul acestei băltoace, el îşi întinde mâinile cum le întinde înotătorul ca să înoate, dar Domnul îi doboară mândria şi face de nimica dibăcia mâinilor lui.
 • 12 El surpă, prăbuşeşte întăriturile înalte* ale zidurilor tale, le prăbuşeşte la pământ, în ţărână.
 • * Isa 26:5;
  Isaia, capitolul 25