Isaia  


Capitolul 26
 • 1 În ziua* aceea, se va cânta următoarea cântare în ţara lui Iuda: „Avem o cetate tare; Dumnezeu ne dă mântuirea** ca ziduri şi întăritură.
 • * Isa 2:11; ** Isa 60:18;
 • 2 Deschideţi* porţile, ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios.
 • * Ps 118:19; Ps 118:20;
 • 3 Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.
 • 4 Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci* Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.
 • * Isa 45:17;
 • 5 El a răsturnat pe cei ce locuiau pe înălţimi, El a plecat cetatea* îngâmfată; a doborât-o la pământ şi a aruncat-o în ţărână.
 • * Isa 25:12; Isa 32:19;
 • 6 Ea este călcată în picioare, în picioarele săracilor, sub paşii celor obijduiţi.
 • 7 Calea* dreptului este neprihănirea; Tu, care eşti fără prihană, netezeşti cărarea dreptului.
 • * Ps 37:23;
 • 8 De aceea Te aşteptăm, Doamne, şi pe calea* judecăţilor Tale; sufletul nostru suspină după Numele Tău şi după pomenirea Ta.
 • * Isa 64:5;
 • 9 Sufletul* meu Te doreşte noaptea şi duhul meu Te caută înăuntrul meu. Căci, când se împlinesc judecăţile Tale pe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea.
 • * Ps 63:6; Cant 3:1;
 • 10 Dacă* ierţi pe cel rău, el totuşi nu învaţă neprihănirea, se dedă la rău în ţara** în care domneşte neprihănirea şi nu caută la măreţia Domnului.
 • * Ecl 8:12; Rom 2:4; ** Ps 143:10;
 • 11 Doamne, mâna Ta este puternică: ei* n-o zăresc, dar vor vedea râvna Ta pentru poporul Tău şi vor fi ruşinaţi; va arde focul pe vrăjmaşii Tăi.
 • * Iov 34:27; Ps 28:5; Isa 5:12;
 • 12 Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlineşti pentru noi.
 • 13 Doamne, Dumnezeul nostru, alţi* stăpâni afară de Tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe Tine şi numai Numele Tău îl chemăm.
 • * 2 Cron 12:8;
 • 14 Cei ce sunt morţi acum nu vor mai trăi, sunt nişte umbre şi nu se vor mai scula, căci Tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit şi le-ai şters pomenirea.
 • 15 Înmulţeşte poporul, Doamne! Înmulţeşte poporul, arată-Ţi slava; dă înapoi toate hotarele ţării!
 • 16 Doamne, ei Te-au căutat când erau în strâmtorare*; au început să se roage când i-ai pedepsit.
 • * Osea 5:15;
 • 17 Cum se zvârcoleşte o femeie însărcinată* gata să nască şi cum strigă ea în mijlocul durerilor ei, aşa am fost noi departe de Faţa Ta, Doamne!
 • * Isa 13:8; Ioan 16:21;
 • 18 Am zămislit, am simţit dureri şi, când să naştem, am născut vânt: ţara nu este mântuită şi locuitorii* ei nu sunt născuţi.
 • * Ps 17:14;
 • 19 Să învieze dar morţii* Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! Treziţi-vă** şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi.”
 • * Ezec 37:1; ** Dan 12:2;
 • 20 Du-te, poporul meu, intră* în odaia ta şi încuie uşa după tine; ascunde-te** câteva clipe, până va trece mânia!
 • * Exod 12:22; Exod 12:23; ** Ps 30:5; Isa 54:7; Isa 54:8; 2 Cor 4:17;
 • 21 Căci iată, Domnul iese* din locuinţa Lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului, şi pământul va da sângele pe faţă şi nu va mai acoperi uciderile.
 • * Mica 1:3; Iuda 1:14;
  Isaia, capitolul 26