Isaia  


Capitolul 27
 • 1 În ziua aceea, Domnul va lovi cu sabia Lui cea aspră, mare şi tare leviatanul*, Babilonul, şarpele fugar (Asur), şi leviatanul, şarpele inelat (Babel), şi va ucide balaurul** de lângă mare (Egiptul).
 • * Ps 74:13; Ps 74:14; ** Isa 51:9; Ezec 29:3; Ezec 32:2;
 • 2 În ziua aceea, cântaţi o cântare* asupra viei celei** mai alese:
 • * Isa 5:1; ** Ps 80:8; Ier 2:21;
 • 3 „Eu*, Domnul, sunt Păzitorul ei, Eu o ud în fiecare clipă; Eu o păzesc zi şi noapte, ca să n-o vatăme nimeni.
 • * Ps 121:4; Ps 121:5;
 • 4 N-am nicio mânie. Dar, dacă voi găsi mărăcini* şi spini, voi merge la luptă împotriva lor şi-i voi arde pe toţi,
 • * 2 Sam 23:6; Isa 9:18;
 • 5 afară numai dacă vor căuta* ocrotirea Mea, vor face** pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine.”
 • * Isa 25:4; ** Iov 22:21;
 • 6 În vremurile viitoare, Iacov va* prinde rădăcină, Israel va înflori şi va odrăsli şi va umple lumea cu roadele lui.
 • * Isa 37:31; Osea 14:5; Osea 14:6;
 • 7 L-a lovit oare Domnul cum a lovit pe cei ce-l loveau? L-a ucis El cum a ucis pe cei ce-l ucideau?
 • 8 Cu măsură* l-ai pedepsit în robie, luându-l** cu suflarea năprasnică a vântului de răsărit.
 • * Iov 23:6; Ps 6:1; Ier 10:24; Ier 30:11; Ier 46:28; 1 Cor 10:13; ** Ps 78:38;
 • 9 Astfel, nelegiuirea lui Iacov a fost ispăşită şi iată rodul iertării păcatului lui: Domnul a făcut toate pietrele altarelor ca nişte pietre de var prefăcute în ţărână; idolii Astarteei şi stâlpii Soarelui nu se vor mai ridica.
 • 10 Căci cetatea cea tare a rămas singuratică, a ajuns o locuinţă lăsată şi părăsită ca pustia. În* ea paşte viţelul, în ea se culcă şi-i mănâncă ramurile.
 • * Isa 17:2; Isa 32:14;
 • 11 Când i se usucă ramurile, sunt rupte; vin femeile să le ardă. Căci acesta era un popor fără* pricepere, de aceea Cel** ce l-a făcut n-a avut milă de el şi Cel ce l-a întocmit nu l-a iertat.
 • * Deut 32:28; Isa 1:3; Ier 8:7; ** Deut 32:18; Isa 43:1; Isa 43:7; Isa 44:2; Isa 44:21; Isa 44:24;
 • 12 În vremea aceea, Domnul va scutura roade de la cursul râului până la pârâul Egiptului, iar voi veţi fi strânşi unul câte unul, copii ai lui Israel!
 • 13 În* ziua aceea, se** va suna cu trâmbiţa cea mare şi atunci se vor întoarce cei surghiuniţi din ţara Asiriei şi fugarii din ţara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnului pe muntele cel sfânt, Ierusalim.
 • * Isa 2:11; ** Mat 24:31; Apoc 11:15;
  Isaia, capitolul 27